Zuyderland hét 'living Lab' voor e-health CZ

Zuyderland Medisch Centrum wordt voor CZ hét Living Lab voor e-health in Nederland. CZ en Zuyderland zijn hierover op woensdag 20 januari een meerjarige samenwerking aangegaan tot 2019 met een optie tot verlenging.

21 januari 2016

Besloten is dat zij tijdens die periode een aantal pilots opzetten op het gebied van substitutie van zorg door e-health. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om alleen maar nieuwe zaken te gaan ontwikkelen, maar vooral om reeds bestaande toepassingen uit de markt te nemen en deze grootschalig te implementeren.

In de praktijk wordt e-health vaak nog als 'add on' (iets extra's) ingezet, waardoor de zorg hierdoor vaak alleen maar duurder wordt. In dit project gaan Zuyderland en CZ echter kijken hoe ze bestaande zorgvormen kunnen substitueren of aanvullen met effectieve e-health toepassingen.

Efficiency

Het betreft dus toepassingen die, bij voorkeur, niet alleen de tevredenheid en kwaliteit voor de patiënt vergroten, maar ook leiden tot een efficiency slag binnen het proces. Zuyderland en CZ gaan bij hun keuzes wel uit van de behoeften van de patiënten, en gaan daar ook eerst onderzoek naar doen.

Deze grootschalige samenwerking over meerdere jaren tussen Zuyderland en CZ is vrij uniek. Met name de integrale aanpak om hier als verzekeraar én ziekenhuis gezamenlijk aan te werken en het geen geïsoleerd project te laten zijn, maakt het bijzonder. Ook het feit dat er ná het project vervolg wordt gegeven en wel zodanig dat de e-health toepassing blijft bestaan ook als het project is afgelopen. Het is namelijk de bedoeling dat de toepassing dan verder wordt uitgerold en dat, indien nodig, CZ zoekt naar structurele bekostiging voor ná het project. Vaak zijn het projectsubsidies die, na het aflopen van een project, ertoe leiden dat alles stopt.

Mammacarcinoom

Het eerste e-health project richt zich op de behandeling van het mammacarcinoom in de volle breedte. Dit past binnen de Centre of Excellence filosofie van Zuyderland. Hierdoor is het bovendien mogelijk bij concentratie van de oncologie op afstand virtueel aangesloten te blijven, waardoor minder vervoer nodig is en Zuyderland zorg op afstand in de eigen thuissituatie kan leveren. Deze pilot wordt uitgevoerd binnen het oncologisch centrum van Zuyderland.

Het e-health project wordt ingebouwd in het proces, waarbij Zuyderland uiteraard rekening houdt met de mensen die niet digitaal aangesloten zijn, of voor wie dit te complex is. Voor de efficiency winst moet dit project wel zo veel mogelijk worden toegepast. De patiënten hebben evenwel altijd een keuze mogelijkheid. Patiënten gaan hiervan voor de zomervakantie al iets merken.

Naar boven