CZ en innovatie

De wereld digitaliseert. Binnen CZ groep zien we daar de effecten van. Steeds meer klanten kiezen voor digitale communicatie met onze organisatie. De verwachtingen van onze verzekerden ten aanzien van onze service stijgen.

Ook in zorg zien we dat digitalisering en ‘slimme oplossingen’ gevraagd worden. Bijvoorbeeld met het toepassen van eHealth-oplossingen in zorg en met de inzet van domotica (technologische diensten die kwaliteit van wonen en leven verbeteren) in zorgpaden. Verdergaande digitalisering opent een wereld aan mogelijkheden. Wij verkennen deze, samen met het zorgveld en wetenschap.

Innovatie in service

Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat communicatie met en binnen organisaties in rap tempo verandert. In de niet al te verre toekomst zullen communicatiesystemen spraakgestuurd zijn. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet want het laat zien wat de verwachtingen van onze verzekerden in de nabije toekomst zullen zijn. Wij willen hier in meegroeien en, het liefst, onze verzekerden in kunnen verrassen. Wij werken daarom aan het opbouwen van onze kennis over de communicatiepatronen tussen onze organisatie en verzekerden. En we investeren in het geschikt maken van onze data voor diverse toepassingen.

CZ en data science

Innovatie in zorg

Wij volgen en verkennen de mogelijkheden van technologische en wetenschappelijke innovatie om zorg te verbeteren. Dat doen we op verschillende manieren.

Wij ontwikkelen en implementeren samen met zorgverleners innovatieve oplossingen die aansluiten op ons beleid in zorg. Speciale aandachtsgebieden zijn zorggerelateerde preventie, ‘patient empowerment’, de herinrichting van zorgprocessen en de ontwikkeling en implementatie van eHealth. Wij zorgen ervoor dat het met het zorgveld ontwikkelde beleid wordt geborgd in de (inkoop)afspraken die wij met zorgaanbieders maken.

Hoe CZ zorg verbetert

Samen met onze vaste partner Stichting CbusineZ ondersteunt CZ groep de ontwikkeling van vernieuwende zorgproducten en -diensten (van externe partijen) die in brede zin van toegevoegde waarde zijn voor de zorg in Nederland. CbusineZ werkt onder meer op de zorgthema’s ‘zelfmanagement en eHealth’, ‘te dure toelevering’ (van medicijnen en hulpmiddelen) en vernieuwingen in de ‘keteninfrastructuur’. Partnerships van CbusineZ zijn onder andere het Hubrecht Instituut (Organoids), Robot Care Systems (LEA) , NeoKidney en WeHelpen.

Het werk van CbusineZ

Zorg voor privacy

De opkomst van nieuwe technologieën en digitale communicatie brengt niet alleen kansen met zich mee, maar ook nieuwe vraagstukken. Met name op het gebied van privacy. Organisaties moeten continu afwegingen maken tussen wat kan, wat men wil en wat mag. Binnen CZ groep maken we zorgvuldige keuzes en houden we ons aan alle geldende wet- en regelgeving. Want de privacy van onze verzekerden willen we altijd gewaarborgd hebben.

CZ privacy-beleid

Naar boven