Ons premiebeleid

Half november maakt CZ de premie voor 2022 bekend. Bij het berekenen van de zorgpremie proberen we zo veel mogelijk te sturen op een scherpe premie. We doen dat met een premiebeleid dat rekening houdt met de lange termijn.

Ons streven: zo veel mogelijk sturen op een scherpe premie

Jaarlijks stijgen de zorgkosten, onder meer als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de zorg en toenemende mogelijkheden van dure specialistische geneesmiddelen. Maar ook door een groeiende zorgvraag, bijvoorbeeld doordat Nederland vergrijst. Een deel hiervan vangt CZ op door het inzetten van reserves. We zetten ruim 100 miljoen euro in om de stijging van de premie voor onze verzekerden volgend jaar te beperken.

Het coronavirus heeft een grote impact op de zorg. Door het coronavirus zijn veel extra zorgkosten gemaakt. Daar staat tegenover dat reguliere zorg tijdelijk stil heeft gelegen. CZ heeft samen met andere zorgverzekeraars verschillende financiële regelingen getroffen om zorgverleners in deze moeilijke periode overeind te houden. Per saldo is het effect van het coronavirus op de stijging van de zorgpremie beperkt.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van de zorgkosten te dekken. Dus om ervoor te zorgen dat de helft van de zorgkosten die we allemaal samen in Nederland maken ook vergoed kan worden uit de basisverzekering.

De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Elk jaar op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend. Evenals de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun financiƫle reserves, de resultaten die ze verwachten en hun organisatiekosten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In onze premieopslag zit geen winstopslag, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Zorgpremie 2022

De premie voor 2022 maken wij uiterlijk 12 november 2021 bekend. De gemiddelde premie van CZ was in 2021 € 127,00 per maand.

Benieuwd naar hoe we de premie van 2021 hebben berekend?

Lees meer over de premie van 2021

Naar boven