Ons premiebeleid

Bij het berekenen van de zorgpremie tracht CZ groep de premie zo stabiel en scherp mogelijk te houden. Wij stunten niet met eenmalige aanbiedingen of de laagste premie, maar voeren een premiebeleid dat rekening houdt met de lange termijn.

Ons streven: een stabiele en scherpe premie

Het zorggebruik en de zorgkosten in Nederland stijgen ieder jaar. Hierdoor stijgt de premie van de zorgverzekering. De afgelopen jaren hebben wij reserves kunnen inzetten om de premie minder hard te laten stijgen dan eigenlijk nodig was. Zolang het kan, blijven we ernaar streven de premie zo stabiel mogelijk te laten ontwikkelen.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De overheid bepaalt elk jaar de rekenpremie van de zorgverzekering. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken. De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend, samen met de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun organisatiekosten, financiële reserves en de resultaten die ze verwachten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In onze premieopslag zit geen winstopslag, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Zorgpremie 2020

Wat de premie in 2020 wordt, weten we nu nog niet. Op Prinsjesdag heeft de overheid de inhoud van de basisverzekering, de hoogte van het eigen risico en de rekenpremie bekend gemaakt. Nu kunnen we aan de slag met de berekening van de zorgpremie voor 2020. Uiterlijk 12 november 2019 maken we de premies bekend van onze basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Benieuwd naar hoe we de premie van 2019 hebben berekend?
Lees meer over de premie van 2019