Ons premiebeleid

Bij het berekenen van de zorgpremie tracht CZ groep de premie zo stabiel mogelijk te houden. Wij stunten niet met eenmalige aanbiedingen of de laagste premie, maar voeren een premiebeleid dat rekening houdt met de lange termijn.

Ons streven: de premie zo stabiel mogelijk houden

Het zorggebruik en de zorgkosten in Nederland stijgen ieder jaar. Hierdoor stijgt de premie van de zorgverzekering. De afgelopen jaren hebben wij reserves kunnen inzetten om de premie minder hard te laten stijgen dan eigenlijk nodig was. Zolang het kan, blijven we ernaar streven de premie zo stabiel mogelijk te laten ontwikkelen.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De overheid bepaalt elk jaar de rekenpremie van de zorgverzekering. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken. De andere helft wordt aangevuld via de werkgevers en rijksbijdragen. Op Prinsjesdag maakt de overheid de rekenpremie bekend, samen met de zorg die binnen de basisverzekering valt en de hoogte van het eigen risico.

Stap 2: van rekenpremie naar zorgpremie

Met de rekenpremie bepalen zorgverzekeraars de zorgpremie. De zorgpremie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun organisatiekosten, financiële reserves en de resultaten die ze verwachten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere. In november van elk jaar maken de zorgverzekeraar hun nieuwe premies bekend.

Zorgpremie 2018

Voor de premie van 2018 heeft CZ groep 221 miljoen uit de reserves gehaald om de premiestijging te beperken. De gemiddelde premie van de basisverzekering ligt dit jaar daardoor ruim € 6 per maand onder de kostprijs.

Lees meer over de berekening van de premie 2018


CZ berekent geen winstopslag

CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij. Winst maken is voor ons géén doel. In onze premieopslag zit dus nooit winstopslag. En we besteden de zorgpremie zo zuinig en efficiënt mogelijk: van elke euro gaat ruim 97 cent naar zorg en minder dan 3 cent naar organisatiekosten.

Dit verwachten we voor 2019

Zorgpremie 2019

Wat de premie in 2019 wordt, weten we nu nog niet. Op Prinsjesdag heeft de overheid de inhoud van de basisverzekering, de hoogte van het eigen risico en de rekenpremie bekend gemaakt. Nu kunnen we aan de slag met de berekening van de zorgpremie voor 2019. Uiterlijk 12 november 2018 maken we de premies bekend van onze basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Meer over de zorgverzekering 2019

Inzet van reserves en zorginkoop in 2019

De overreserves van de zorgverzekeraars lopen terug. Het wordt dus steeds lastiger om de premiestijging te dempen. Tegelijkertijd blijven de zorgkosten elk jaar stijgen. Deze stijging komt terug in de premie. Hierdoor verwachten we dat de premie hoger zal worden. Om premiestijging te beperken, doen wij er alles aan om de zorgkosten in de hand te houden. Bijvoorbeeld via het inkopen van goede en betaalbare zorg.

Lees meer over ons zorginkoopbeleid