Uw premie in 2019

De gemiddelde premie van CZ in 2019 is € 123,58 per maand. We hebben € 97 miljoen van onze reserves ingezet om de premie minder hard te laten stijgen dan nodig. We lichten onze berekening graag aan u toe.

Wat u moet weten over de premie

  • De gemiddelde premie van de basisverzekering ligt in 2019 ruim € 2,75 per maand onder de kostprijs. We maken dit mogelijk door komend jaar in totaal € 97 miljoen uit de reserves bij te leggen. 
  • CZ streeft naar een zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de zorgpremie over meerdere jaren.

premieberekening 2019

Toelichting op de onderdelen van de premieberekening

VWS-rekenpremie:

De overheid bepaalt elk jaar wat de rekeningpremie van de zorgverzekering wordt. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken.

Resultaat op zorginkoop en risicoverevening:

Voor komend jaar verwachten we meer geld te ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds dan dat we moeten uitgeven aan zorg. U kunt dit zien bij 'Resultaat op zorginkoop en risicoverevening'. Het bedrag dat we teveel verwachten te ontvangen, geven we aan u terug in de vorm van een lagere premie.

Onze bedrijfskosten:

We berekenen een opslag voor onze bedrijfskosten. Deze houden we zo laag mogelijk. De afgelopen jaren zijn onze bedrijfskosten steeds lager dan het gemiddelde van de markt.

De beleggingsopbrengsten:

De beleggingsopbrengsten zijn de opbrengsten uit de beleggingsresultaten die zorgverzekeraars inzetten om de premie te verlagen. CZ zet géén beleggingsopbrengsten in om de premie te verlagen, maar gebruikt haar reserves hiervoor.

Onttrekking aan de reserves:

CZ streeft er altijd naar om uw premie zo stabiel mogelijk te houden. De afgelopen jaren hebben we onze reserves in kunnen zetten om uw premie niet te hard te laten stijgen. Voor de premie van 2019 trekken wij € 97 miljoen uit. Dat is € 33 per premiebetalende klant.

Winstopslag:

Bij CZ hebben wij geen winstoogmerk. Dus een winstopslag berekenen we niet. Ook voor onze reserves berekenen we geen opslag.

Andere opslagen:

De overige opslagen dekken onder meer de kosten van kortingen voor collectieve verzekeringen, de kosten van wanbetaling (‘oninbare premies’) en de korting voor een vrijwillig hoger eigen risico.

Waarom zet CZ niet álle reserves in?

We kunnen niet al onze reserves uitgeven aan lagere premies. Een groot deel van onze reserves is verplicht. En we willen er zelf ook zorgvuldig mee omgaan. Want onze reserves staan gelijk aan nog geen 3 maanden zorgverlening voor onze klanten. In het filmpje leggen we uit hoe ons premiebeleid werkt.