De premie in 2021

De gemiddelde premie van CZ in 2021 is € 127 per maand. We hebben € 101 miljoen van onze reserves ingezet om de premie minder hard te laten stijgen dan nodig. We lichten onze berekening graag aan u toe.

Wat u moet weten over de premie

  • De gemiddelde premie van de basisverzekering ligt in 2021 € 2,75 per maand onder de kostprijs. Dit komt door de inzet van reserves.
  • CZ stuurt zo veel mogelijk op een scherpe premie over meerdere jaren.

premieberekening 2021

Toelichting op de onderdelen van de premieberekening

VWS-rekenpremie:

De overheid bepaalt elk jaar wat de rekenpremie van de zorgverzekering wordt. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken.

Resultaat op zorginkoop en risicoverevening:

Voor komend jaar verwachten we minder geld te ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds, dan dat we moeten uitgeven aan zorg. U kunt dit zien bij 'Resultaat op zorginkoop en risicoverevening'.

Onze bedrijfskosten:

We berekenen een opslag voor onze bedrijfskosten. Deze houden we zo laag mogelijk.

De beleggingsopbrengsten:

De beleggingsopbrengsten zijn de opbrengsten uit de beleggingsresultaten die zorgverzekeraars inzetten om de premie te verlagen. CZ zet géén beleggingsopbrengsten in om de premie te verlagen, maar gebruikt haar reserves hiervoor.

Onttrekking aan de reserves:

CZ stuurt zo veel mogelijk op een scherpe premie. De afgelopen jaren hebben we onze reserves in kunnen zetten om uw premie niet te hard te laten stijgen. Voor de premie van 2021 trekken wij € 101 miljoen uit. Dat is € 33 per premiebetalende verzekerde.

Winstopslag:

Bij CZ hebben wij geen winstoogmerk. Dus een winstopslag berekenen we niet. Ook voor onze reserves berekenen we geen opslag.

Opslag collectiviteitskortingen:

Opslag in verband met kortingen die collectief verzekerden ontvangen.

Andere opslagen:

De overige opslagen dekken onder meer de kosten van wanbetaling (‘oninbare premies’) en de korting voor een vrijwillig hoger eigen risico.

Belasting:

CZ is niet belastingplichtig.

Waarom zet CZ niet álle reserves in?

We kunnen niet al onze reserves uitgeven aan lagere premies. Een groot deel van onze reserves is verplicht. En we willen er zelf ook zorgvuldig mee omgaan. Onze reserves staan gelijk aan minder dan 3 maanden zorg voor onze verzekerden.

Naar boven