Alternatieve zorg

CZ sluit geen contracten af met individuele zorgverleners voor alternatieve en psychosociale zorg. We werken wel samen met beroepsverenigingen.

We vergoeden alleen behandelingen van zorgverleners die zijn aangesloten bij door ons erkende beroepsverenigingen. Aan deze beroepsverenigingen stellen we verschillende kwaliteits- en opleidingseisen. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat zorgverleners een opleiding hebben gevolgd waardoor zij medische en psychosociale basiskennis hebben. De verenigingen toetsen zelf of de bij hen aangesloten zorgverleners aan deze eisen voldoen.

Algemeen-NaarBoven