Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. Deze zorg is gericht op kwetsbare verzekerden die geneeskundige zorg nodig hebben, maar tijdelijk niet meer in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. En voor wie opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling niet noodzakelijk is. De verwachting is dat zij na het verblijf naar huis terugkeren.

Goede organisatie van zorg

Een goede organisatie van deze zorg is belangrijk. Hierdoor kunnen ouderen, ondanks hun hoge leeftijd, aandoening of beperking, langer thuis blijven wonen. Daarvoor is het nodig dat de voorzieningen niet op zichzelf staan, maar naadloos aansluiten op de regionale keten voor zorg aan kwetsbare ouderen. Met ons beleid leggen we steeds meer de nadruk op het functioneren van de hele keten in een regio.

Afspraken over kwaliteit

We kopen eerstelijnsverblijf alleen in bij instellingen die voldoen aan een aantal wettelijke en door CZ gestelde eisen. Zo weten wij zeker dat onze verzekerden de beste zorg krijgen. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat uw huisarts en wijkverpleegkundige meedenken over welk zorgpad voor u het beste is. En dat zorgaanbieders zorgen voor een goede overdracht, zowel vanuit huis of het ziekenhuis naar de instelling voor tijdelijk verblijf als vanuit de instelling naar huis.

Zorg dichtbij

Door de eisen die we stellen, is het mogelijk dat wij een zorginstelling in uw buurt niet hebben gecontracteerd. Wel zorgen wij ervoor dat er een eerstelijnsverblijf binnen 30 minuten van uw woonplaats gecontracteerd is.

Naar boven