Farmacie

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Dit kost veel geld, want medicijnen zijn vaak duur.

Betaalbare medicijnen

CZ zet zich in om medicijnen betaalbaar te houden. Dit doen we door afspraken te maken met fabrikanten en apothekers. Zo onderhandelen wij over de prijzen van medicijnen en over de tarieven voor de dienstverlening van uw apotheek.

Met ons voorkeursbeleid medicijnen maken we afspraken met fabrikanten en apothekers dat we kiezen voor een laaggeprijsde variant van een werkzame stof waarvan het patent is verlopen.

De werking van het goedkopere medicijn is precies hetzelfde als de werking van duurdere medicijn. Maar we besparen zo wel op de kosten. En hierdoor kunnen we de hoge kosten vergoeden voor nieuwe, vaak dure medicijnen waar nog wel patent op zit

Meer over ons voorkeursbeleid medicijnen

Begeleiding bij uw medicijngebruik

We vinden het erg belangrijk dat apotheken u passende begeleiding geven. Zoals uitleg bij nieuwe medicijnen of extra uitleg wanneer iemand veel medicijnen tegelijkertijd gebruikt. Wij verwachten van apothekers dat ze meedenken over uw medicatie en dat zij u passend advies geven.

Ook stimuleren we online begeleiding. Zo hebben we met Service Apotheken afgesproken dat zij verzekerden met astma en COPD digitaal begeleiden. Die hebben thuis toegang tot instructiefilmpjes voor inhalatiemedicatie, informatie over medicijnen en vragenlijsten om ervaringen te delen met de apotheek. De apotheek kan direct contact opnemen als dat nodig is, en zo wordt de zorg dus beter afgestemd op de behoeften van de patiënt.

Kwaliteit en patiëntervaringen

Wij geven u graag inzicht in de kwaliteit en patiëntervaringen van apotheken. Zo is aan klanten van apotheken gevraagd hoe zij hun bezoek aan de apotheek ervaarden. De kwaliteit hebben we ook beoordeeld door na te gaan of de apotheken de kwaliteitsafspraken die we met ze maken naleven.

De bevindingen per apotheek vindt u via de Zorgvinder. U kunt ze gebruiken om een keuze te maken voor een apotheek die bij u past.

Algemeen-NaarBoven