Geboortezorg

CZ maakt afspraken met verloskundigen, ziekenhuizen, geboortecentra en kraamzorgorganisaties, zodat u kunt rekenen op een goede kwaliteit en organisatie van geboortezorg.

De best mogelijke geboortezorg

We willen dat onze verzekerden de best mogelijke geboortezorg krijgen. Daarom maken we afspraken over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Keuzevrijheid en inspraak in het zorgproces nemen wij serieus. Daarnaast maken we afspraken over tijdigheid en bereikbaarheid: zorgaanbieders zijn 24 uur per dag bereikbaar en de verloskundige of kraamverzorgende is snel bij u, indien nodig.

Samenwerking tussen professionals

Zwangere vrouwen zien vaak verschillende zorgverleners; de verloskundige, de gynaecoloog en de kraamverzorgende. Het is daarom belangrijk dat deze zorgverleners goed samenwerken. Dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld, dezelfde taal spreken en werkafspraken hebben gemaakt waarin ze u en uw kind centraal stellen. Bij zeer intensieve regionale samenwerking spreken we van integrale geboortezorg. Ons beleid is gebaseerd op het stimuleren van integrale geboortezorg.

Integrale geboortezorg

In een aantal regio’s kopen we de geboortezorg integraal in. Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties en ziekenhuizen leveren de geboortezorg dan vanuit één organisatie waardoor de zorg altijd naadloos op elkaar is afgestemd. In die regio’s maken we kwaliteitsafspraken voor de geboortezorg als geheel. Zo ontvangt u de best mogelijke geboortezorg, met behoud van keuzevrijheid.

Algemeen-NaarBoven