Geriatrische revalidatiezorg

Deze zorg is gericht op ouderen die moeten revalideren en daarvoor tijdelijk verblijven in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Hier zijn allerlei specialisten aanwezig die er samen voor zorgen dat ouderen zo snel mogelijk weer naar huis kunnen.

Goede organisatie van zorg

Een goede organisatie van deze zorg is belangrijk. Hierdoor kunnen ouderen, ondanks hun hoge leeftijd, aandoening of beperking, langer thuis blijven wonen. Daarvoor is het nodig dat de voorzieningen niet op zichzelf staan, maar naadloos aansluiten op de regionale keten voor zorg aan kwetsbare ouderen. Met ons beleid leggen we steeds meer de nadruk op het functioneren van deze hele keten in een regio.

Afspraken over kwaliteit

Wij kopen geriatrische revalidatiezorg alleen in bij instellingen die voldoen aan een aantal wettelijke en door CZ gestelde eisen. Zo weten wij zeker dat onze verzekerden de beste zorg krijgen. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de overgang van het ziekenhuis naar het verpleeghuis of revalidatiecentrum soepel verloopt. Daarom eisen we dat de geriatrische revalidatiezorgverleners hierover goede afspraken maken met ziekenhuizen.

Zorg dichtbij

Door de eisen die we stellen, is het mogelijk dat wij een verpleeghuis of revalidatiecentrum in uw buurt niet hebben gecontracteerd. We zorgen ervoor dat er altijd geriatrische revalidatiezorg binnen 30 minuten van uw woonplaats aanwezig is dat gecontracteerd is.

Naar boven