Huisartsenzorg

Bij de inkoop van huisartsenzorg streven we naar kwalitatief goede, doelmatige en toegankelijke zorg. Samen met huisartsen, huisartsenposten en zorggroepen zorgen wij ervoor dat u de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.

Steeds meer zorg bij uw huisarts

U kunt voor steeds meer zorg bij uw huisarts terecht. Bijvoorbeeld voor kleine chirurgische ingrepen, het plaatsen van een spiraaltje en ondersteuning bij chronische aandoeningen zoals diabetes type II. Hiervoor is steeds vaker extra personeel aanwezig, zoals assistentes, praktijkondersteuners en verpleegkundigen.

Goede samenwerking tussen zorgverleners

Samen met zorgverleners spant CZ zich in voor een goede samenwerking in de wijk. Dit kan van belang zijn als u zorg van verschillende zorgverleners ontvangt. De huisarts heeft hierin een belangrijke coördinerende rol, omdat u hier vaak als eerste contact mee hebt.

Informatie over kwaliteit en ervaringen

We vinden het belangrijk dat verzekerden kwalitatief goede zorg krijgen. Daarom stimuleren wij dat er meer informatie beschikbaar komt over de kwaliteit en ervaringen van zorg.