Hulpmiddelen

CZ zorgt ervoor dat verzekerden passende hulpmiddelen krijgen. Daarbij spelen kwaliteit, bereikbaarheid, organisatie en de kosten van de zorg een belangrijke rol.

Gezamenlijke richtlijnen

Om de kwaliteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg te verbeteren en te borgen, zijn transparante criteria en richtlijnen nodig. CZ werkt daaraan mee. We gaan de dialoog aan met patiënten, zorgprofessionals, leveranciers en fabrikanten. Verder nemen we actief deel aan de landelijke werkgroepen voor stoma-, incontinentie- en diabetestestmaterialen om kwaliteit van hulpmiddelenzorg te borgen en te verbeteren. Hier wordt aan een kwaliteitsrichtlijn gewerkt waarin de zorgvraag van de patiënt centraal staat en de patiënt het hulpmiddel krijgt dat het beste bij zijn/haar situatie past. Ook maatwerk is hierbij erg belangrijk.

Patiëntervaringen

CZ groep meet sinds enkele jaren de patiëntervaringen van hulpmiddelengebruik. De uitkomsten hiervan zijn te vinden op de Zorgvinder op onze website. CZ groep vindt het ook belangrijk om patiënten en gebruikers actief te betrekken bij het ontwikkelen en uitwerken van zorginkoopbeleid.

Service en veiligheid

We maken afspraken over de service van leveranciers. Bijvoorbeeld over de levertermijn, de garantietermijn en de bereikbaarheid van leverancier. Zo wordt u bij vragen over of problemen met uw hulpmiddel zo snel mogelijk geholpen. Ook de veiligheid van de hulpmiddelen is erg belangrijk. Daarom spreken wij bijvoorbeeld af dat leveranciers bij plaatsing van zuurstofapparatuur in de woning ook controleren op brandveiligheid.

Tegengaan ondoelmatig gebruik

CZ zet zich in om verspilling en ondoelmatig gebruik van hulpmiddelen tegen te gaan. Voor OSAS-apparatuur (apparatuur voor slaapapneu) spreken we bijvoorbeeld met de leverancier af dat de apparatuur eens per jaar wordt uitgelezen zodat kan worden nagegaan of de therapie goed wordt gevolgd en of deze efficiënt is. Zo zorgen we dat zorg altijd op de juiste manier wordt ingezet.

Goed letten op kosten

Naast kwaliteit is het ook belangrijk om goed te kijken naar de kosten van zorg. U krijgt altijd het hulpmiddel dat u nodig hebt, al kan het wel zijn dat u een ander merk krijgt dan u wellicht gewend bent. De werking en kwaliteit van het materiaal blijven hetzelfde, maar door soms te kiezen voor een ander merk kunnen de kosten wel dalen.

Ook proberen wij hulpmiddelen in te kopen bij een beperkt aantal leveranciers. Want door meer producten bij één leverancier af te nemen, krijgen we daar een hogere korting en daalt de prijs. Ten slotte geven we leveranciers steeds vaker een dagprijsvergoeding per verzekerde voor hun dienstverlening. Bijvoorbeeld bij stomamateriaal. De leverancier zorgt in ruil voor deze dagprijsvergoeding dat u beschikt over een totale stoma-oplossing die bij uw situatie past.

Algemeen-NaarBoven