Medisch specialistische zorg

Medisch specialistische zorg is zorg die wordt verleend door gespecialiseerde artsen, werkzaam in een ziekenhuis of in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). CZ maakt afspraken met ziekenhuizen en ZBC’s over kwaliteit en betaalbaarheid. Zodat u goede zorg krijgt.

Selectieve inkoop

Sommige zorg kopen we ’selectief’ in. We sluiten dan alleen contracten met zorgverleners die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld voor de behandeling van borstkanker, schisis, langdurige infecties na een heup- of knieprothese, Mohs' chirurgie en maagoperaties bij overgewicht (bariatrie). Zo hebt u de grootste kans op het krijgen van de juiste en best mogelijke behandeling. De kwaliteitseisen die we stellen aan zorgverleners bepalen we in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen en patiëntenverenigingen.

Expertzorg

Voor enkele, hoogcomplexe aandoeningen die minder vaak voorkomen (zoals maag- en slokdarmkanker, en blaas- en nierkanker), willen we expertzorg realiseren. Dat betekent dat de totale behandeling van de patiënten besproken wordt met experts van zeer gespecialiseerde ziekenhuizen. Bepaalde ingewikkelde onderdelen van de behandeling worden zelfs ook alleen in deze expert ziekenhuizen uitgevoerd. Expert ziekenhuizen hebben veel ervaring met deze onderdelen van de behandeling.

Zorg dichterbij de patiënt

Substitutie, het verplaatsen van zorg van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar de huisarts, is een belangrijke manier om de zorg dichtbij te brengen en om de zorg betaalbaar te houden. Daarom is afgelopen jaren met (huis)artsen en ziekenhuizen afgesproken om daar waar mogelijk de zorg zoveel mogelijk in de omgeving van de patiënt te leveren, dichtbij huis. Zo krijgt u goede zorg in een voor u vertrouwde omgeving en houden we samen de zorgkosten beheersbaar.

Samen de beste behandeling kiezen

Samen met uw arts beslissen welke zorg bij ú past. Dat vinden wij belangrijk. Daarom werken we samen met zorgverleners en patiëntenorganisaties aan hulpmiddelen die u helpen bij het maken van bij passende behandelkeuzes. Bijvoorbeeld over wel of niet opereren. De 3 goede vragen zijn een voorbeeld van zo'n hulpmiddel. De vragen nodigen uw arts uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren.