Expertzorg bij maag- en slokdarmkanker

De impact van maag- en slokdarmkanker is groot. Voor beide vormen van kanker is de prognose slecht. Slechts een derde van de patiënten komt in aanmerking voor een behandeling die gericht is op genezing. CZ groep zet zich in om de overlevingskansen en de kwaliteit van leven van patiënten met maag- en slokdarmkanker te verhogen. Lees hoe we dat doen.

Mogelijkheden voor verbetering

De zorg voor maag- en slokdarmkanker kan beter, vinden wij. Een aantal ziekenhuizen voert geen of te weinig operaties bij maag- en slokdarmkanker uit. Bovendien doen niet alle ziekenhuizen beide operaties, terwijl dit wel wordt aanbevolen. Ook door de patiëntenvereniging, artsen en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

Expertzorg om patiënten de beste zorg te bieden

Wij vinden dat alle patiënten de beste zorg op de juiste plek moeten krijgen, ongeacht de locatie waar de diagnose wordt gesteld. Patiënten met maag- en slokdarmkanker moeten daarom terecht kunnen bij gespecialiseerde zorgverleners in zogenaamde ‘expertziekenhuizen’. Ook vinden wij dat expertziekenhuizen de operaties bij beide aandoeningen moeten uitvoeren. Of ze nu een palliatieve behandeling krijgen of een behandeling die gericht is op genezing.

Expertziekenhuizen leveren hun zorg binnen (regionale) oncologische netwerken. Zorgverleners binnen zo’n netwerk maken afspraken over de kwaliteit van de zorg, wie welke zorg levert en waar.

Bent u op zoek naar een expertziekenhuis bij u in de buurt?

Afspraken met ziekenhuizen vanaf 2020

Dit heeft consequenties voor de afspraken die wij met deze ziekenhuizen maken. Voor 2020 kopen wij voor onze verzekerden géén operaties bij maag- en slokdarmkanker meer in bij ziekenhuizen die slechts één van beide ingrepen uitvoeren. Dit betekent in sommige gevallen dat ziekenhuizen die wel aan de landelijke minimumnorm voor één van beide ingrepen voldoen, níet door ons gecontracteerd worden voor die ingreep.

Naar boven