Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, diëtetiek, ergotherapie, logopedie en huidtherapie.

Kwaliteitseisen

We verwachten onder meer dat uw zorgverlener:

  • Goede kwaliteit levert voor een redelijk tarief.
  • Kennis onderhoudt met bij- en nascholing.
  • Werkt met individuele behandelplannen. Hierin staat wat de zorgverlener voor u kan betekenen, maar ook wat u zélf kunt doen om beter om te gaan met uw aandoening.
  • U helpt bij sneller herstel of u goed leert omgaan met uw klachten. Als het mogelijk is maken we afspraken met gespecialiseerde zorgverleners die u hierbij kunnen helpen.
  • Tijdens of na een reeks behandelingen vraagt naar uw ervaringen met uw therapeut. Dit gebeurt door middel van de PREM, een digitale vragenlijst. U krijgt deze per e-mail toegestuurd. Hoe meer mensen deze invullen, hoe betrouwbaarder het beeld van praktijken wordt.

Selectieve inkoop

Sommige zorg kopen we ’selectief’ in. We sluiten dan alleen contracten met zorgverleners die voldoen aan kwaliteitseisen die we bepalen in overleg met beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen. We kopen paramedische zorg selectief in voor de behandeling bij de ziekte van Parkinson en specifiek voor fysiotherapie voor de behandeling bij/van bekkenbodemklachten, lymfoedeem en etalagebenen.

Kwaliteit en kosten

Wij letten naast kwaliteit ook op kosten. Zo houden we uw premie betaalbaar. We geven praktijken inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen dat zij uitvoeren ten opzichte van hun collega’s; dat heet spiegelinformatie. Als patiënt merkt u hier niets van en krijgt u gewoon de zorg die u nodig hebt.

Naar boven