Voetzorg

CZ maakt afspraken over de kwaliteit en prijs van voetzorg. Zodat u goede zorg krijgt.

Kwaliteitseisen

We stellen kwaliteitseisen aan uw podotherapeut en we vinden het belangrijk dat deze bij- en nascholing volgt om de kennis te onderhouden. Zo krijgt u de beste zorg. We verwachten dat de podotherapeut werkt met een op u persoonlijk afgestemd behandelplan. Hierin staat wat de podotherapeut voor u kan betekenen, maar ook wat u zélf kunt doen om beter om te gaan met uw aandoening.

Efficiënte zorg

Wij letten naast kwaliteit ook op kosten. Zo houden we uw premie betaalbaar en zorgen we ervoor dat u naar een podotherapeut kunt blijven gaan als dat nodig is. We geven praktijken inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen dat zij uitvoeren ten opzichte van hun collega’s. Het is onze taak en de taak van de zorgverlener om daar goed naar te kijken en bij te sturen indien nodig. Als patiënt merkt u hier niets van en krijgt u gewoon de zorg die u nodig hebt.

Algemeen-NaarBoven