Kwaliteitseisen bij geestelijke gezondheidszorg (ggz)

We willen dat u de beste zorg krijgt. Dus als de kwaliteit van bepaalde behandelingen beter kan, zetten wij ons daar graag voor in. Sommige geestelijke gezondheidszorg kopen we daarom selectief in bij gespecialiseerde zorgverleners die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Deze zorgverleners hebben een specifieke opleiding gevolgd of veel ervaring met de behandeling.

Voor deze vormen van geestelijke gezondheidszorg gelden extra kwaliteitseisen

  • behandeling van ernstige eetstoornissen
  • behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen

Zo bepalen we de kwaliteitseisen

We bepalen onze kwaliteitseisen zorgvuldig. Dit doen we in goed overleg met patiëntverenigingen, beroepsverenigingen en zorgverleners. We volgen natuurlijk de landelijke minimumnormen, maar voegen we daar extra normen aan toe als we dat nodig vinden.

Voorbeelden van kwaliteitseisen

Voor de behandeling van ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen hebben we kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld dat er een zorgplan is, dat er een behandelteam bestaat met daarin verschillende soorten zorgverleners en dat zorgverleners een beleid hebben om zelfmoord of pogingen daartoe te voorkomen. Ook willen we dat er een familievertrouwenspersoon is die patiënt en familie adviseert en ondersteunt.

Benieuwd naar alle kwaliteitseisen per aandoening? We leggen het uit in het verantwoordingsdocument.

Zorgverleners en vergoedingen

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor de behandeling van ernstige eetstoornissen of ernstige persoonlijkheidsstoornissen:

Weten hoe de zorgverlener scoort op onze kwaliteitseisen? Kijk onder het kopje ‘kwaliteitsindicatoren’.

U kunt voor uw behandeling ook naar een online psycholoog.

Bekijk de vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Zorg nodig?

Het CZ Zorgteam helpt u graag met persoonlijk advies. Van wachtlijstbemiddeling tot het vinden van de juiste zorgverlener. Voor uzelf of iemand voor wie u zorgt.

Algemeen-NaarBoven