Kwaliteitseisen bij medisch specialistische zorg

We willen dat u de beste zorg krijgt. Dus als de kwaliteit van bepaalde behandelingen beter kan, zetten wij ons daar graag voor in. Sommige medisch specialistische zorg kopen we daarom selectief in bij gespecialiseerde zorgverleners die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Deze zorgverleners hebben een specifieke opleiding gevolgd of veel ervaring met de behandeling.

Voor deze behandelingen gelden extra kwaliteitseisen

  • maagoperaties voor gewichtsvermindering (bariatrische chirurgie)
  • borstkankerzorg
  • zorg bij langdurige infecties na een heup- of knieprothese (infectieprothesiologie)
  • mohs’ chirurgie (behandeling van bepaalde typen huidkanker)
  • schisiszorg

Voorbeelden van kwaliteitseisen

Elke behandeling heeft eigen kwaliteitseisen. Dit zijn enkele voorbeelden van kwaliteitseisen die wij stellen:

  • Zorgverleners voeren jaarlijks een minimaal aantal behandelingen uit: wij geloven dat een arts die een behandeling vaker uitvoert, meer ervaring heeft en beter is in de behandeling.
  • Zorgverleners werken voor de behandeling met een behandelteam dat bestaat uit verschillende typen zorgverleners. Zo krijgt u de allerbeste behandeling.
  • Ziekenhuizen hebben meerdere artsen in dienst die dezelfde soort zorg verlenen. Zorgverleners kunnen dan elkaar adviseren en van elkaar leren.

Benieuwd naar alle kwaliteitseisen per aandoening? We leggen het uit in de verantwoordingsdocumenten.

Zorgverleners en vergoedingen

In de Zorgvinder ziet u bij welke zorgverleners met een contract voor uw behandeling u terecht kunt. Zoek eenvoudig op behandeling of specialisme. Weten hoe de zorgverlener scoort op onze kwaliteitseisen? Kijk onder het kopje ‘kwaliteitsindicatoren’.

Bekijk de vergoeding voor medisch specialistische zorg.

Zorg nodig?

Het CZ Zorgteam helpt u graag met persoonlijk advies. Van wachtlijstbemiddeling tot het vinden van de juiste zorgverlener. Voor uzelf of iemand voor wie u zorgt.

Algemeen-NaarBoven