Kwaliteitseisen bij fysiotherapie en andere paramedische zorg

We willen dat u de beste zorg krijgt. Dus als de kwaliteit van bepaalde behandelingen beter kan, zetten wij ons daar graag voor in. Sommige paramedische zorg specialistische zorg kopen we daarom selectief in bij gespecialiseerde zorgverleners die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Deze zorgverleners hebben een specifieke opleiding gevolgd of veel ervaring met de behandeling.

Voor deze behandelingen gelden extra kwaliteitseisen

  • bekkenbodemfysiotherapie
  • behandeling van etalagebenen (PAV)
  • (lymf)oedeemtherapie
  • behandeling bij de ziekte van Parkinson

Zo bepalen we de kwaliteitseisen

We bepalen onze kwaliteitseisen zorgvuldig. Dit doen we in goed overleg met patiëntverenigingen, beroepsverenigingen en artsen. We volgen natuurlijk de landelijke minimumnormen, maar voegen we daar extra normen aan toe als we dat nodig vinden.

Voorbeelden van kwaliteitseisen

Elke soort behandeling heeft eigen kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld eisen over opleiding, ervaring of de samenwerking met de huisarts en andere artsen en het uitwisselen van kennis tussen fysiotherapeuten. Verder moeten de zorgverleners erkend zijn:

  • bekkenbodemfysiotherapie en (lymf)oedeemtherapie: de bekkenbodemfysiotherapeut en (lymf)oedeemtherapeut moeten geregistreerd zijn in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).
  • behandeling van etalagebenen: de fysiotherapeut moet aangesloten zijn bij Chronisch ZorgNet.
  • behandeling van de ziekte van Parkinson: de fysio-, ergo-, of oefentherapeut of logopedisten en diëtisten moeten aangesloten zijn bij ParkinsonNet.

Zorgverleners en vergoedingen

In de Zorgvinder ziet u bij welke zorgverleners met een contract voor de behandeling u terecht kunt. Zoek eenvoudig op de naam van uw aandoening.   

Zorg nodig?

Het CZ Zorgteam helpt u graag met persoonlijk advies. Van wachtlijstbemiddeling tot het vinden van de juiste zorgverlener. Voor uzelf of iemand voor wie u zorgt.

Naar boven