Wijkverpleging

Met goede wijkverpleging kunnen mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven, ondanks ziekte, beperking of ouderdom. Daarom zetten wij in op goede zorg dicht bij huis.

Afspraken met zorgverleners

Wij maken met aanbieders van wijkverpleging onder meer afspraken over de scholing van wijkverpleegkundigen, de inspraak van cliënten, het maximale aantal verschillende wijkverpleegkundigen per cliënt, maar ook over ondersteunende hulpmiddelen zoals e-health in de vorm van bijvoorbeeld beeldschermcommunicatie en/of inzet van een medicijndispenser (Medido).

Algemeen-NaarBoven