Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Deze zorg is gericht op mensen die slechtziend, blind, slechthorend en/of doof zijn of een spraak-taalontwikkelingsstoornis hebben. De zorg leert de mensen omgaan met de beperking.

Toegankelijke zorg

We zorgen er voor dat verzekerden gebruik kunnen maken van meer innovatieve toepassingen, waaronder digitale cursussen. Zo worden behandelingen op een laagdrempelige manier toegankelijk, zonder dat verzekerden daarvoor ver hoeven te reizen.

Snellere toegang tot zorg

We hebben bijvoorbeeld met zorgverleners afgesproken dat als de oogarts een beperking heeft vastgesteld, de verzekerde later geen verwijzing meer nodig heeft van de huis- of jeugdarts als er een nieuwe zorgvraag ontstaat voor eenvoudige revalidatie.

Naar boven