Ziekenvervoer

Ziekenvervoer gaat over vervoer per eigen auto of taxi, of openbaar vervoer. De vergoeding voor ziekenvervoer geldt voor verschillende behandelingen.

CZ zet zich samen met taxivervoerders in om de kwaliteit en de veiligheid van (rolstoel)vervoer te waarborgen. Ook als u samen met andere klanten reist. Deze afspraken hebben wij voor u gemaakt:

  • U komt op tijd voor uw afspraak.
  • U wordt niet later dan 15 minuten na de afgesproken tijd opgehaald en komt minimaal 15 maar uiterlijk 30 minuten voor de afgesproken aankomsttijd aan.
  • U wordt met maximaal 2 andere klanten vervoerd. De reistijd is hierdoor hooguit 25% langer dan normaal (met een extra reistijd van maximaal 30 minuten).
  • Als u dialysepatiënt bent, wordt u op de terugweg alleen samen met andere dialysepatiënten vervoerd.
  • U krijgt hulp bij het in- en uitstappen en u wordt begeleid naar de centrale hal of receptie van de instelling of tot aan uw voordeur. De taxi is schoon en rookvrij.

Algemeen-NaarBoven