Thuiszorg in de laatste levensfase (palliatief terminale zorg)

We vinden het belangrijk dat u ook in de laatste fase van uw leven goede zorg krijgt en dat u snel en eenvoudig toegang hebt tot deze zorg.

Kwaliteitseisen

We maken afspraken met zorgverleners, bijvoorbeeld over:

  • De samenwerking tussen zorgverleners, om de overgang van ziekenhuis naar huis of van huis naar eventueel een hospice goed te regelen.
  • Het maximale aantal verschillende verpleegkundigen dat bij u aan het bed komt, zodat er altijd een vertrouwd gezicht is.
  • De plek waar naasten terechtkunnen voor nazorg.
  • De eisen die we stellen aan de deskundigheid van zorgverleners, bijvoorbeeld op het gebied van pijnbestrijding of psychische ondersteuning.

Zorg dichtbij

Het is fijn als mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. We zetten daarom in op goede zorg dicht bij huis. Thuiszorg in de laatste levensfase moet bij verzekerden passen en aansluiten op wat zij en hun omgeving kunnen doen. We stimuleren verpleegkundigen om de zorg daarop goed af te stemmen. We willen verder dat verzekerden voldoende keuzevrijheid hebben in het kiezen van een zorgverlener. U kunt daarom altijd kiezen uit meerdere zorgverleners.

Naast de inzet van professionele zorg ondersteunt CZ de inzet van VPTZ vrijwilligers in de laatste levensfase. VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. De VPTZ-vrijwilligers zorgen dat de laatste levensfase zo draaglijk mogelijk is. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. Meer informatie hierover kunt u vinden via www.vptz.nl.

Algemeen-NaarBoven