Wonden die sneller genezen? Het kan, met de juiste zorg

Circa 400.000 mensen hebben een wond die niet goed geneest. Bij CZ doen we daar iets aan. En dat werkt: onze aanpak laat zien dat wonden veel sneller dicht kunnen. En dat de Nederlandse wondzorg beter kan. Voor patiënt, zorgverlener én premiebetaler.

Een wondje dat maar niet weggaat

Een wond of wondje? Daar maakt u zich misschien niet snel zorgen over. Maar wat als de wond na een paar maanden of zelfs een jaar nog niet geneest? Dat gebeurt vaker dan u denkt. Te vaak, vindt CZ. Omdat zorgverleners de specifieke kennis over wondzorg missen bijvoorbeeld. Of omdat zorgverleners niet genoeg samenwerken. Dát moet anders.

Wonden genezen 20 weken eerder

Samen met zorgprofessionals zijn we in een aantal regio’s gestart met een nieuwe manier van wondzorg organiseren. Dit doen we bijvoorbeeld in de regio’s Heerlen, Drechtsteden, Oosterhout, Roosendaal, Den Haag en Eindhoven/Veldhoven. Komt u hier met een complexe wond bij de huisarts of thuiszorg? Dan kan u worden verwezen naar een wondregisseur. Deze is gespecialiseerd in wondzorg en weet wat ú nodig hebt.

Ook zorgen we dat de kennis over wondzorg bij zorgverleners verbetert, dat u de juiste zorg krijgt op het juiste moment en het herstel goed in de gaten wordt gehouden, bijvoorbeeld met de Woundmonitor. Dat werkt: onnodige complicaties en zelfs amputaties worden voorkomen. Complexe “open been” wonden zijn gemiddeld zelfs wel 20 weken eerder genezen!

Rapportcijfer 8,7 en hoger

Met de nieuwe manier van wondzorg organiseren, gaan wonden sneller dicht. Maar nog belangrijker: patiënten zijn zeer tevreden met de aanpak.

 • Meer persoonlijke aandacht
 • Rapportcijfers van 8,7 en hoger!
 • 75% zegt dat hun gezondheid is verbeterd
 • Patiënten worden betrokken bij behandelbeslissingen
 • De zorgaanbieder wordt aanbevolen bij familie en vrienden

Slechte wondzorg is duur

Naast een opvallende verbetering van het welzijn van patiënten en mantelzorgers, heeft de snellere genezing nog een extra voordeel: het kost minder. Goede, effectieve wondzorg is dus goedkoper dan inefficiënte wondzorg. Het scheelt zelfs zo’n € 700 per patiënt.

Dit willen we bereiken

 • Onnodige complicaties en zelfs amputaties voorkomen

 • Betere kennis én behandeling door inzet Woundmonitor
  We zijn betrokken bij de ontwikkeling van digitaal registratieprogramma WoundMonitor®. Hierin legt de zorgverlener met foto’s en tekst de genezing, behandelstappen en verzorgingsmaterialen voor een patiënt vast. Zo kunnen zorgverleners de ontwikkeling van de wond beter volgen, met elkaar afstemmen, en zo nodig het behandelplan bijstellen. Door de Woundmonitor ontstaat ook data over de kwaliteit en doelmatigheid van de wondzorg. Zo kan de zorgverlening worden verbeterd. En kunnen zorgprofessionals hun protocollen aanscherpen.

 • 2020: Goede wondzorg voor iederéén
  Na de successen uit de pilots, zijn we druk bezig om de wondzorg in de rest van Nederland beter te organiseren. In 2018 en 2019 kopen we wondzorg al anders in. En het is onze ambitie om in 2020 iedereen met complexe wonden volgens de nieuwe methode te behandelen.

CZ gaat voor zorg die vérder gaat

Bekijk de andere zorgprojecten van CZ

CZ Zorgteam

U kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

Naar boven