Expertzorg bij prostaatkanker

Iemand met prostaatkanker wil graag dicht bij huis behandeld worden. Het liefst door de beste arts. Maar niet iedere arts heeft evenveel ervaring met de behandeling van prostaatkanker. Wij willen dat onze verzekerden voor een cruciaal onderdeel van hun behandeling, zoals een operatie, naar experts gaan. Dichtbij waar het kan, verder weg als dat aantoonbaar beter is.

Minder bijwerkingen na operatie door ervaren specialist

De zorg voor mensen met kanker is in Nederland van een hoog niveau, maar kan nog beter. De overlevingskansen voor patiënten met niet-uitgezaaide prostaatkanker zijn heel goed. Een operatie is gelukkig vaak niet nodig. Maar als er toch geopereerd moet worden, kan dit vervelende bijwerkingen hebben, zoals impotentie en incontinentie.

Deze bijwerkingen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van mensen na een operatie. We willen de kans op bijwerkingen daarom zoveel mogelijk verkleinen. Dit doen we door te stimuleren dat ingewikkelde operaties worden geconcentreerd in ziekenhuizen die hier het beste in zijn. Wij noemen deze ziekenhuizen daarom expertcentra. Expertcentra maken bijvoorbeeld gebruik van robottechnologie en hebben hier veel ervaring mee. Dat maakt secuur opereren mogelijk.

CZ stimuleert samenwerking in netwerken

We willen dat patiënten dichtbij huis goede zorg krijgen. Maar soms kan dat voor een deel van de behandeling beter verder weg gedaan worden, omdat daar veel meer expertise aanwezig is. Specialisten doen daar op kritische stukken van de diagnostiek en behandeling nog meer ervaring op en leren continu van elkaar.

Om dat goed te organiseren zijn regionale netwerken nodig waarin huisartsen, ziekenhuizen en specialisten samenwerken. Wij stimuleren dat. De netwerken meten voortdurend de kwaliteit, bespreken onderling de uitkomsten en willen zichzelf continu verbeteren door van elkaar te leren.

Elke specialist binnen het netwerk weet waar zijn expertise begint en eindigt. Gesignaleerde verbeteringen en nieuwe diagnostische technieken en behandelingen worden snel geëvalueerd en opgenomen in het zorgtraject als ze succesvol zijn. Bij de ziekenhuizen uit de netwerken die niet meer opereren, werken we aan een zo optimaal mogelijk zorgpad voor de patiënt.

CZ verbindt deze regionale netwerken op landelijk niveau, zodat ook deze netwerken weer van elkaar kunnen leren en dus de zorg in Nederland van het hoogst haalbare niveau kan worden.

Andere initiatieven

  • CZ gaat in 2020 maximaal 10 tot 15 expertziekenhuizen selecteren die de regie voeren over het totale pakket van zorg bij blaas- en nierkanker. We zien namelijk behandelverschillen tussen patiënten met dezelfde kenmerken. We willen de beste zorg voor onze verzekerden. De soort behandeling die een patiënt krijgt, mag namelijk niet afhankelijk zijn van het ziekenhuis dat de diagnose stelt.
  • Op dit moment letten we al scherper op de inkoop van chirurgische ingrepen bij maag- en slokdarmkanker. Dat betekent dat minder ziekenhuizen de behandeling mogen uitvoeren. Ook gaan we met ziekenhuizen in gesprek over hoe zij zich vanaf 2020 kunnen aansluiten bij een expertcentrum. Ons streven is dat in 2023 alle CZ-verzekerden met maag- of slokdarmkanker zorg krijgen onder regie van een expertcentrum. Dit doen we omdat niet ieder ziekenhuis in Nederland evenveel ervaring heeft met deze aandoeningen en de kansen om deze ziekten te overleven helaas niet in elk ziekenhuis gelijk blijken te zijn. Lees meer over de behandeling van maag- en slokdarmkanker.

CZ gaat voor zorg die vérder gaat

Bekijk de andere zorgprojecten van CZ

Naar boven