Expertzorg: altijd een zorgverlener met veel ervaring

We willen onze verzekerden de beste behandeling bieden bij kanker. Daarom adviseren we om voor sommige behandelingen te kiezen voor zorgverleners met veel ervaring: de experts. Dichtbij waar het kan, verder weg als dat beter is.

Hoe werkt expertzorg?

Als u iets vaak doet, wordt u er nóg beter in. Voor zorg is dit net zo. Daarom is het voor sommige behandelingen belangrijk om de diagnostiek of een deel van de behandeling in een expertziekenhuis uit te voeren. Hier werkt een team met verschillende specialismen samen om zo de beste zorg te bieden. Experts blijven op de hoogte van ontwikkelingen, meten voortdurend de kwaliteit van zorg en verbeteren zichzelf continu door van elkaar te leren.

Door naar een expertziekenhuis te gaan, krijgt een patiënt altijd de beste zorg.

Waarom is expertzorg nodig?

 • Voorkomen verkeerde diagnose bij slokdarm- en maagkanker
  Slokdarm- en maagkanker lijken veel op elkaar. Soms wordt tijdens de operatie pas duidelijk is welke soort het is. Het is daarom belangrijk dat de behandelend arts beide operaties kan uitvoeren. En dat de andere betrokken zorgprofessionals voldoende ervaring hebben met de nazorg en complicaties van beide ingrepen.

 • Minder bijwerkingen bij prostaatkanker
  Vaak hoeft een patiënt met niet-uitgezaaide prostaatkanker niet geopereerd te worden. Als een operatie wel nodig is, kan dit vervelende bijwerkingen hebben, zoals impotentie en incontinentie. Veel ervaring van de uroloog verkleint de kans op complicaties en bijwerkingen.

 • Voorkomen behandelverschillen blaas- en nierkanker
  Patiënten met blaas- of nierkanker krijgen niet altijd dezelfde behandeling aangeboden. Als een ziekenhuis een bepaalde operatie niet uitvoert, kan het zijn dat de patiënt deze niet krijgt. Daarom worden alle patiënten met uitgezaaide nierkanker besproken in een regionaal multidisciplinair overleg. Sommige patiënten worden doorgestuurd naar één van de twee expertziekenhuizen.

 • Verbeteren moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellige longkanker
  Per ziekenhuis verschilt hoe vaak moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellige longkanker wordt ingezet. En welke soort technieken en tests de ziekenhuizen toepassen. We stimuleren samenwerking tussen ziekenhuizen in regionale expertcentra, zodat meer patiënten in aanmerking komen voor de meest optimale behandeling. Dit traject is onderdeel van zorginnovatieprogramma Gepersonaliseerde Zorg.

 • Optimaliseren diagnose en behandeling Primaire Tumor Onbekend
  Bij patiënten met Primaire Tumor Onbekend (PTO) is niet precies duidelijk wat de bron van de uitzaaiing is. Samen met het zorgveld zetten we expertisecentra op, zodat patiënten in aanmerking komen voor een uitgebreide DNA-diagnose. In het expertisecentrum wordt gebruikgemaakt van de nieuwste technieken. Hierdoor wordt een goede, passende behandeling sneller gevonden. Dit traject is onderdeel van het zorginnovatieprogramma Gepersonaliseerde Zorg.

CZ gaat voor zorg die vérder gaat

Bekijk de andere zorgprojecten van CZ