Veelbelovende medicijnen sneller beschikbaar

Stel: er is een veelbelovend medicijn voor een ernstige, zeldzame aandoening. Maar dit middel wordt niet vergoed, omdat er nog niet genoeg onderzoek naar gedaan is. Een onwenselijke situatie. Dat moet anders, vinden we.

Onderzoek naar sommige medicijnen duurt lang

De overheid bepaalt welke medicijnen worden vergoed uit de basisverzekering. Dat zijn middelen waarvan onderzocht is dat ze effectief zijn. Voor medicijnen voor zeldzame ziekten duurt zo’n onderzoek erg lang, omdat er vaak zo weinig patiënten zijn die kunnen meewerken. Daarom moeten patiënten soms erg lang wachten op een voor hen belangrijk medicijn.

Medicijnen sneller beschikbaar maken

Medicijnen in de apotheek

Patiënten in een aantal ziekenhuizen kunnen soms al een veelbelovend medicijn gebruiken. Fabrikanten stellen het medicijn op verzoek van de arts dan namelijk al eerder beschikbaar. Wij willen dat elke patiënt de keuze krijgt voor het medicijn. Het moet niet uitmaken in welk ziekenhuis hij behandeld wordt. Daarom werken we samen met andere zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland, patiëntenverenigingen, artsen en medicijnfabrikanten. We kijken welke medicijnen we sneller beschikbaar kunnen maken, en spreken af welke informatie we verzamelen over de werking van het medicijn. Voor alle patiënten met een specifieke vorm van huidkanker is nu bijvoorbeeld een nieuw, veelbelovend medicijn beschikbaar.

Eerder duidelijk of het medicijn werkt

Hoe eerder we beginnen met het verzamelen van informatie, hoe sneller we weten of een behandeling goed werkt in de praktijk. En of het medicijn in het basispakket opgenomen kan worden. Zo zorgen we ervoor dat mensen ook in de toekomst de best mogelijke zorg krijgen.

Algemeen-NaarBoven