Dít levert onze samenwerking op

CZ werkt samen met patiƫntenorganisaties om de inbreng van patiƫnten te vergroten en zo de zorg te verbeteren. Die samenwerking levert mooie resultaten op. Een kort overzicht.

Zorgbelang: hogere kwaliteit apotheken en optimale zorg in de wijkverpleging

CZ werkt al tien jaar samen de patiëntenorganisatie Zorgbelang. We hebben Zorgbelang bijvoorbeeld gevraagd hoe we de kwaliteit van apotheken kunnen meten. Het advies dat Zorgbelang ons gaf is nu onderdeel van ons beleid en gebruiken we om apotheken te sturen op verbetering.

Zorgbelang heeft ook hun onderzoek naar het optimale zorgplan met ons gedeeld en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan ons inkoopbeleid voor wijkverpleging. Op basis van hun onderzoek stimuleren we nu zorgverleners om hun patiënten zo vroeg mogelijk te vragen wat hun wensen voor zorg in de toekomst zijn. Bovendien werken we samen met Zorgbelang aan betere zorg in regionale proeftuinen.

Oogvereniging: snellere zorg voor mensen met visuele beperking

In overleg met de Oogvereniging hebben we ervoor gezorgd dat eenvoudige revalidatiezorg voortaan gemakkelijker te regelen is voor onze verzekerden met een visuele beperking. Ze hebben voortaan maar éénmaal een verwijzing nodig en krijgen zo sneller en eenvoudiger de zorg die ze nodig hebben. De zorginstelling weet voor welke eenvoudige revalidatie er geen verwijzing meer nodig is.

BOSK: Verbetering van de zorg voor mensen met schisis

Samen met oudervereniging BOSK verbeteren we de schisiszorg in Nederland. Zo is BOSK betrokken bij het bepalen van de kwaliteitseisen die we stellen aan zorgverleners. Schisis is een vrije zeldzame aandoening en het succes van de behandeling is afhankelijk van een ervaren en gespecialiseerd behandelteam. CZ sluit voor schisiszorg alleen contracten met gespecialiseerde ziekenhuizen.

Verbetering van de zorg in de GGZ

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben het landelijke steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap (LSR), MIND, Ypsilon en Zorgbelang namens de patiënten en hun naasten die zij vertegenwoordigen, aangegeven wat zij voor 2019 belangrijk vinden.

Ze gaven bijvoorbeeld aan dat ze meer inspraak willen, betere mogelijkheden van e-health, en wat er geregeld moet zijn wanneer ze vanuit een instelling weer thuis gaan wonen. We hebben deze wensen opgenomen in ons inkoopbeleid.

Daarnaast hebben we het LSR gevraagd om na te gaan hoe de zorg voor verzekerden met een ernstige psychiatrische aandoening die in een GGZ-instelling verblijven, verbeterd kon worden. Dat resulteerde in de 10 geboden voor goede zorg die zijn opgenomen in het GGZ-inkoopbeleid van CZ.

Verbeterde zorg bij ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen

Als we voor een aandoening alleen de beste zorg willen contracteren, nemen we altijd contact op met de patiëntenorganisaties voor deze aandoening. Samen proberen we het voordeel van selectieve inkoop voor alle partijen zo groot mogelijk te maken.

Zo hebben we voor selectieve inkoop van GGZ samengewerkt met MIND, het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en de Nederlandse Academie Eetstoornissen. Samen bepaalden we welke indicatoren doorslaggevend waren om het selectief inkopen mogelijk te maken. 

Parkinson Vereniging: beter informatie over gespecialiseerde zorg bij Parkinson

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die onder behandeling zijn van gespecialiseerde ParkinsonNet-fysiotherapeuten ondanks minder behandelingen minder complicaties kregen en minder vaak werden opgenomen in een ziekenhuis. CZ contracteert deze zorg daarom alleen nog bij fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

De Parkinson Vereniging is betrokken bij dit selectieve inkoopbeleid. Samen zorgen we ervoor dat onze verzekerden beter geïnformeerd worden over het verschil in kwaliteit. En we maken inzichtelijk welke zorgverleners zijn aangesloten bij ParkinsonNet, zodat dit beleid voor élke verzekerde bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.

Als blijkt dat een verzekerde te ver moet reizen voor een aangesloten fysiotherapeut, bieden we, na overleg met de Parkinson Vereniging, maatwerk.

Prostaatkankerstichting: specialistische diagnostiek en behandeling

CZ en de Prostaatkankerstichting zetten zich samen in om de prostaatkankerzorg te verbeteren. De diagnostiek en behandeling worden zoveel mogelijk gecentraliseerd zodat verzekerden geholpen worden door artsen die echt gespecialiseerd zijn. In het buitenland zien we dat dit leidt tot betere resultaten en minder complicaties.

Op dit moment lopen verschillende pilots. CZ wil de chirurgische behandeling alleen nog inkopen bij ziekenhuizen die per jaar minimaal 200 prostaatverwijderingsoperaties uitvoeren. Ook zijn voor de diagnostiek wordt gekeken hoe het proces kan verbeteren, en of deze op één centrale plek met specialisten kan worden uitgevoerd. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met het Radboudumc.

Inzicht in kwaliteit van verschillende behandelingen

CZ werkt samen met de Poly-Artrose Lotgenotenvereniging (P-AL), Hersenletsel.nl, het Longfonds en de Nederlandse Vereniging voor Rugpatiënten (NVvR) om de kwaliteit van zorg bij heup- en knieartrose, een beroerte, COPD en lage rugklachten inzichtelijk te maken. Inhoudelijke experts, artsen, patiënten en patiëntenverenigingen bepalen samen wat belangrijk is bij het meten van deze zorg.

CZ deelt met verzekerden welke zorgverleners aan de eisen voldoen.

Ervaringen van gebruikers

Ervaringen met zuurstofapparatuur en CPAP-apparatuur

CZ werkt samen met het Longfonds en de ApneuVereniging om de klanttevredenheid van zuurstofapparatuur en CPAP-apparatuur te achterhalen. Deze informatie wordt meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe contracten.

Door de uitvraag zijn de verschillen tussen de leveranciers zichtbaar geworden en deze verschillen zijn ook met de leveranciers besproken. Dit heeft er onder andere toe geleid dat leveranciers voortaan beter telefonisch bereikbaar zijn.

Benieuwd naar de resultaten per leverancier? Vind een leverancier van CPAP-apparatuur.

Ervaringen met vernevelaars

In samenwerking met Zorgbelang gingen zorginkopers van CZ in gesprek met 12 verzekerden en mantelzorgers over hun ervaringen met hun mobiele vernevelaar. We verruimden de mogelijkheden voor een mobiele vernevelaar. Eerder was deze variant alleen beschikbaar voor mensen die voor hun beroep mobiel zijn. Nu stelt CZ deze mobiele vernevelaar ook beschikbaar voor anderen die regelmatig mobiel zijn. De leverancier bespreekt dit met de verzekerden tijdens de intake. Ook verbeterden we de informatievoorziening en de afspraken met betrekking tot onderhoud.

Contact over patiëntparticipatie

Naar boven