Persoonsgerichte zorg met My Best Treatment

We willen dat onze verzekerden een persoonsgerichte behandeling krijgen. Dat noemen we My best treatment. Dit is zorg, afgestemd op iemands persoonlijke kenmerken en wensen. De kans op een succesvolle behandeling is daardoor groter. Kijk hoe we zorg persoonsgericht maken.

Omdat de gemiddelde patiënt niet bestaat

Elke patiënt is uniek. Toch zijn vrijwel alle medische behandelingen nog altijd gericht op de gemiddelde patiënt. Maar die bestaat niet. De zorg kan beter op de persoon worden afgestemd, wanneer individuele behandelwensen worden gecombineerd met de biologische kenmerken van een patiënt. CZ ziet in persoonsgerichte zorg de toekomst.

Grotere kans op succesvolle behandeling

Door de behandelwensen van een patiënt een rol in de behandelkamer te geven, kan de zorg beter afgestemd worden op de patiënt.

Nog te vaak zien we dat een gekozen behandeling niet het gewenste effect heeft. Patiënten krijgen onnodige bijwerkingen of het duurt nog te lang voordat iemand is ingesteld op de juiste medicatie. Maar voor echte persoonsgerichte zorg is het nodig om meer rekening te houden met de specifieke biologische kenmerken van een patiënt.

Slimme technieken zoals geavanceerde diagnostiek of kunstmatige intelligentie helpen behandelaars daarbij. Hiermee kunnen ze beter inschatten of een behandeling of medicatie aan zal slaan. Met het programma My best Treatment stimuleert CZ het gebruik van deze toepassingen.

CZ brengt de juiste partijen bij elkaar

Daar waar we mogelijkheden zien, brengen wij partijen uit de zorg- en onderzoekssector bij elkaar om de zorg voor specifieke behandelingen persoonsgerichter te maken. We vragen specialisten verder te kijken dan hun eigen expertise en stimuleren hen om meer gebruik te maken van databronnen die helpen een betere voorspelling te doen over het succes van een behandeling. En we werken aan een uniforme ICT-infrastructuur en databases om patiëntendata beter met elkaar te vergelijken.

Ook deze initiatieven steunen we

  • We participeren in COIN, een consortium dat zich inzet voor een meer persoonsgerichte behandeling van darmkanker waardoor onderbehandeling kan worden voorkomen.
  • We zijn betrokken bij de ontwikkeling van een gepersonaliseerde keuzehulp voor vrouwen met borstkanker. De keuzehulp kan laten zien of vrouwen een hoge of lage kans hebben op terugkeer van borstkanker, waardoor een weloverwogen besluit genomen kan worden over wel of geen chemotherapie.
  • We onderzoeken een bloedtest die vooraf kan bepalen hoe groot de kans is dat een IVF/ICSI-behandeling in een bepaalde periode zal slagen. Daarnaast worden de patiënten begeleid bij het maken een weloverwogen keuze om een IVF-behandeling te ondergaan (met de bijbehorende mentale en fysieke belasting) of te wachten tot een kansrijker moment.
  • We waren betrokken bij de invoering van persoonlijke begeleidingsgesprekken voor longkankerpatiënten door het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in samenwerking met Tilburg University.

Persoonsgerichte zorg is de toekomst

Wij zien in persoonsgerichte zorg de toekomst. Hiermee kunnen we behandelingen effectiever maken of patiënten helpen een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bereiken als genezing niet meer mogelijk is. Tegelijkertijd besparen we met persoonsgerichte zorg op zorgkosten.

CZ gaat voor zorg die vérder gaat

Bekijk de andere zorgprojecten van CZ