Samen werken we aan goede palliatieve zorg

Palliatieve zorg moet aansluiten op de wensen en behoeften van patiƫnten en hun naasten. Waar en wanneer de zorg ook wordt geleverd. Daar zet CZ zich voor in. Want iedereen verdient het om op een rustige en waardige manier afscheid te nemen van het leven.

Onze 5 aandachtspunten

Om goede palliatieve zorg te realiseren, volgt CZ de uitgangspunten van het Nationaal programma Palliatieve zorg. Maar we doen méér. Zo stimuleren we zorgverleners tot betere samenwerking, verhelderen we de wensen van patiënten en willen we dat beslissingen samen worden genomen.
Dít zijn onze belangrijkste aandachtspunten voor goede palliatieve zorg:

 1. Eén centrale zorgverlener
  Zolang de patiënt thuis woont, willen we dat hij of zij één duidelijk aanspreekpunt heeft. Zowel voor medische zorg als voor het bespreken van wensen en het vastleggen van belangrijke zaken.

 2. Betere samenwerking
  Of het nu gaat om lichamelijke pijnverlichting of hulp op psychologisch, sociaal of spiritueel vlak: de kwaliteit van zorg moet goed zijn. Daarom sturen we erop dat professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers goed samenwerken. Met elkaar of in het regionaal Netwerk Palliatieve Zorg: dit is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Doel is om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren.

 3. Altijd beschikbare palliatieve teams
  Heeft de centrale zorgverlener ondersteuning nodig? Dan zijn er in de tweede lijn zorgverleners beschikbaar die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Dit palliatieve team richt zich op het behandelen van bijwerkingen en het verlichten van klachten als pijn, benauwdheid, angst en depressie.

 4. Maken van een wilsverklaring
  We sturen zorgverleners en patiënten op het samen vaststellen van een wilsverklaring. Wil de patiënt gereanimeerd worden als er iets gebeurt? En wil hij of zij euthanasie als het lijden te groot wordt? In een wilsverklaring staat het allemaal op een rij.

 5. Hulp bij het regelen van zorg
  Patiënten in de terminale fase en hun familie hebben veel vragen. Wij vinden het belangrijk dat zij ergens terecht kunnen waar ze niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen. Daarom helpt CZ met het vinden van goede zorg en het maken van lastige keuzes. Onze adviseurs zetten uw mogelijkheden op een rij, helpen u gesprekken met uw arts voor te bereiden en verwijzen u naar de juiste instanties. Ook beantwoorden ze uw vragen over (thuis)zorg, euthanasie, rouwverwerking en vergoedingen.

Lees hier het interview met huisarts Remon Hendriksen. "Je kunt heel veel voor iemand doen als 'de dokters' niets meer kunnen doen."

Algemeen-NaarBoven