Praten met lotgenoten helpt

Mensen die ergens mee worstelen, zoeken vaak automatisch naar mensen die hun gevoelens herkennen. Ook in de zorg helpt de steun van lotgenoten. Zo helpt het platform Zelfregietool (chronisch) zieken en hun naasten op een laagdrempelige manier met meer informatie. En manieren om in contact te komen met lotgenoten. Benieuwd?

De Zelfregietool helpt

Op de Zelfregietool staat praktische informatie over meer dan 100 onderwerpen waar iemand direct mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld over het omgaan met psychische klachten of kanker. Maar ook problemen rondom werk en inkomen. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. Bij sommige onderwerpen staan de ervaringen van anderen. Of wordt verwezen naar een online community waar je in contact kunt komen met lotgenoten. Zo kunnen Inwoners uit Limburg via Zelfregietool zich ook aansluiten bij lotgenotengroepen in de regio.

Begrip is waardevol

Mhorlin Hoogmans is vrijwilliger bij de Zelfregietool en weet als geen ander hoe belangrijk het delen van ervaringen is. "Ik heb zelf de zenuwziekte Multiple Sclerose (MS) en weet hoe waardevol het is om je ervaringen met iemand te delen die ze direct snapt. Zo heb ik een jonge moeder met borstkanker gekoppeld aan een maatje die hetzelfde heeft meegemaakt. Het maatje ging mee naar behandelingen en ving de kinderen op als de moeder te ziek was van de chemo. Daar waren niet veel woorden voor nodig, haar maatje begreep het meteen als het even te zwaar werd."

Portretfoto Mhorlin

Mhorlin Hoogmans, ervaringsdeskunige en vragenverbinder bij Zelfregietool.nl

Burgerkracht Limburg en CZ

Zelfregietool is een resultaat van de samenwerking tussen CZ en Burgerkracht Limburg. In de regio Limburg werken we al jarenlang samen aan het versterken van informele zorg en zelfredzaamheid van inwoners. In de rest van Nederland liggen hiervoor nog volop kansen. CZ zet zich in om die kansen te benutten. We zorgen voor meer verbinding in de regio; tussen inwoners, informele zorg en zorgprofessionals. Want doorverwijzen naar informele zorg gebeurt nog te weinig. Daar brengen wij stap voor stap verandering in.

Zelfredzaamheid verbeteren

Vaak zoeken mensen hulp bij zorgverleners terwijl ze eigenlijk iets anders nodig hebben. Het is belangrijk dat mensen zelf kijken naar wat ze nodig hebben en wat bij hen past. Door de zelfredzaamheid van mensen te versterken, bijvoorbeeld met behulp van de Zelfregietool, kunnen we de druk op de reguliere zorg verminderen en bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg.

Toekomstbestendige zorg

Het kabinet, gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgmedewerkers en patiëntenorganisaties maakten afspraken om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Die afspraken staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het akkoord én voor CZ zijn zelfredzaamheid en regiosamenwerking belangrijke thema’s. Een van de oplossingen die we al samen ontwikkelden is Zelfregietool.

Naar boven