Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ voldoende invloed hebben op het beleid.

De ledenraad vertegenwoordigt de verzekerden van CZ (de leden) en denkt vanuit hun perspectief actief mee over het beleid van onze organisatie. De Ledenraad volgt wat er speelt in de maatschappij, woont bijeenkomsten van CZ bij en brengt eigen ervaringen mee in hun gesprekken met het bestuur van CZ.

Focus

 • Kwaliteit zorginkoop
  Hoe wordt de kwaliteit van zorg in het inkoopproces van CZ geborgd? En welke afwegingen worden hierbij gemaakt?

 • Verzekerdenparticipatie
  Hoe worden verzekerden bij CZ betrokken? En hoe zorgen we ervoor dat dit van de hoogst mogelijke toegevoegde waarde is?

Taken van de Ledenraad

 • Vertegenwoordiging van de leden van CZ in het bestuur van de organisatie
 • Klankbord voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 • Vaststelling van de jaarrekening van CZ
 • Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen

Hiernaast heeft de Ledenraad de volgende bevoegdheden:

 • Bevoegdheid tot statutenwijziging op voorstel van de Raad van Bestuur
 • Bevoegdheid tot ontbinding van de onderneming op voorstel van de Raad van Bestuur
 • Bevoegdheid tot het besluiten van een juridische fusie

Kom bij de Ledenraad van CZ!

Hoe kan de zorg nóg beter geregeld worden voor verzekerden? Hoe ziet CZ er in de toekomst uit? Over deze en andere zaken denkt de Ledenraad mee. Voor het versterken van de Ledenraad zijn wij opzoek naar mensen die:

 • 18 jaar of ouder zijn en verzekerd bij CZ
 • algemene belangen van persoonlijke belangen kunnen scheiden
 • zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie
 • een brede maatschappelijke belangstelling hebben
 • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg en bekend met de vraagstukken die er spelen, zoals participatie van verzekerden, verzekeringstechnische, financiële en economische aspecten van bedrijfsvoering
 • bestuurlijke ervaring hebben, zoals bij een sport- of studentenvereniging of in een gemeenteraad.

Interesse? Stuur dan vóór 1 februari 2019 uw motivatie en CV naar:
CZ, t.a.v. Secretaris Raad van Bestuur, K. Staffhorst
Postbus 90152
5000 LD Tilburg
E-mailen kan ook: ledenraadverkiezing@cz.nl

De leden van de Ledenraad

CZ ledenraad

drs. W.C.J. Aarts RA
drs. M. van den Berg
H. van den Berk - van de Laar
M.M. de Bock - Martijn
M. Bos
drs. E.C. Buitenhuis
L.C. Coppens
dr. M.J.G. Cremers
drs. J.S.G. Ebben
drs. H. Groote Schaarsberg - Visser
mr. drs. B.E.H. Homan
mr. drs. B.M.G. van der Hulst
drs. D. van Lisdonk
drs. S. Pieters
N. Stepanovic
drs. L.G. Thomassen
drs. B.G.A. Weustink MFM
J.J.W.H. Wijn
drs. M. Wolfhagen

Samenstelling Ledenraad

De Ledenraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van alle verzekerden van CZ. Een lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar. De raad bestaat uit minimaal 16 leden en maximaal 21 leden. Ieder jaar bekijkt de Ledenraad of verkiezingen nodig zijn. Als nieuwe leden gezocht worden, wordt een oproep geplaatst in CZ magazine.