Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ voldoende invloed hebben op het beleid.

De ledenraad vertegenwoordigt de verzekerden van CZ (de leden) en denkt vanuit hun perspectief actief mee over het beleid van onze organisatie. De Ledenraad volgt wat er speelt in de maatschappij, woont bijeenkomsten van CZ bij en brengt eigen ervaringen mee in hun gesprekken met het bestuur van CZ.

Focus

 • Kwaliteit zorginkoop
  Hoe wordt de kwaliteit van zorg in het inkoopproces van CZ daarbij geborgd? Welke rol speelt CZ in het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg voor alle verzekerden?

 • Verzekerdenparticipatie
  Hoe worden verzekerden bij keuzes die CZ maakt betrokken? En hoe zorgen we ervoor dat dit van de hoogst mogelijke toegevoegde waarde is? Lees hier meer over verzekerdenparticipatie.

 • Preventie en stimuleren gezondheid
  Op welke wijze is stimuleren en belonen van een gezonde levensstijl vanuit het belang van de verzekerden CZ gewenst?

Taken van de Ledenraad

 • Vertegenwoordiging van de leden van CZ in het bestuur van de organisatie
 • Klankbord voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 • Vaststelling van de jaarrekening van CZ
 • Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen

Hiernaast heeft de Ledenraad de volgende bevoegdheden:

 • Bevoegdheid tot statutenwijziging op voorstel van de Raad van Bestuur
 • Bevoegdheid tot ontbinding van de onderneming op voorstel van de Raad van Bestuur
 • Bevoegdheid tot het besluiten van een juridische fusie

De leden van de Ledenraad

CZ ledenraad

April 2021 - (in verband met de huidige corona maatregelen is er nog geen recente foto van de ledenraad beschikbaar)

Mw. W. van Asseldonk
Dhr J. Bettelheim
Mw. J. van de Bunte
Mw. L. van Dijk – Sanders
Mw. B. Homan
Dhr. G. Klompe
Dhr. H. Knook
Mw. R. Kruk
Dhr. T. Kuijpers
Mw. H. van den Berk – van der Laar
Dhr. D. van Lisdonk
Dhr. R. Masselink
Mw. A. Rensink
Dhr. G. Riemen
Mw. L. Schutgens
Mw. S. Sieber
Mw. M.A. Verhoeven
Mw. J. Vermeer

Samenstelling Ledenraad

De Ledenraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van alle verzekerden van CZ. Een lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar. De raad bestaat uit minimaal 16 leden en maximaal 21 leden. Ieder jaar bekijkt de Ledenraad of verkiezingen nodig zijn.

Naar boven