Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ voldoende invloed hebben op het beleid.

De Ledenraad is het hoogste bestuursorgaan van CZ. De raad vertegenwoordigt de verzekerden van CZ (de leden) en denkt vanuit hun perspectief actief mee over het beleid van onze organisatie. De Ledenraad volgt wat er speelt in de maatschappij, woont bijeenkomsten van CZ bij en brengt eigen ervaringen mee in hun gesprekken met het bestuur van CZ.

Focus

 • Kwaliteit zorginkoop
  Hoe wordt de kwaliteit van de zorginkoop geborgd? En hoe verhoudt de kwaliteit zich tot de prijs en capaciteit van de ziekenhuiszorg in het bijzonder?

 • Big data
  Wat gebeurt er met de persoonlijke gegevens van verzekerden? Welke grenzen zijn er aan het gebruik van deze gegevens?

 • Leesbaarheid polisvoorwaarden
  Zijn de polisvoorwaarden voor verzekerden duidelijk? Wat wordt gedaan aan de leesbaarheid van deze voorwaarden?

Taken van de Ledenraad

 • Vertegenwoordiging van de leden van CZ in het bestuur van de organisatie
 • Klankbord voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 • Vaststelling van de jaarrekening van CZ
 • Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen

Hiernaast heeft de Ledenraad de volgende bevoegdheden:

 • Bevoegdheid tot statutenwijziging op voorstel van de Raad van Bestuur
 • Bevoegdheid tot ontbinding van de onderneming op voorstel van de Raad van Bestuur
 • Bevoegdheid tot het besluiten van een juridische fusie

De leden van de Ledenraad

CZ ledenraad

drs. W.C.J. Aarts RA
drs. M. van den Berg
H. van den Berk - van de Laar
M.M. de Bock - Martijn
M. Bos
drs. E.C. Buitenhuis
L.C. Coppens
dr. M.J.G. Cremers
drs. J.S.G. Ebben
drs. H. Groote Schaarsberg - Visser
mr. drs. B.E.H. Homan
mr. drs. B.M.G. van der Hulst
drs. D. van Lisdonk
drs. S. Pieters
N. Stepanovic
drs. L.G. Thomassen
drs. B.G.A. Weustink MFM
J.J.W.H. Wijn
drs. M. Wolfhagen

Samenstelling Ledenraad

De Ledenraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van alle verzekerden van CZ. Een lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar. De raad bestaat uit minimaal 16 leden en maximaal 21 leden. Ieder jaar bekijkt de Ledenraad of verkiezingen nodig zijn. Als nieuwe leden gezocht worden, wordt een oproep geplaatst in CZ magazine.