Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het beleid van CZ. De RvB geeft samen met onze divisiedirecteuren dagelijks leiding aan de organisatie.

De Raad van Bestuur van CZ bestaat uit twee leden: Joep de Groot (voorzitter) en Arno van Son. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beleid van CZ, de strategie en de resultaten.

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden wordt de Raad van Bestuur ondersteund door het Concern Management Team. Dit team wordt gevormd door de directeuren en het management van de divisies en stafafdelingen van CZ. Ook de Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met advies ter zijde, evenals de Ledenraad.

Taken van de Raad van Bestuur

  • Bestuurt de onderneming (dagelijkse leiding)
  • Vertegenwoordigt de onderneming

De leden van de Raad van Bestuur

Joep de Groot (1971) is sinds 1 mei 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij heeft daarnaast diverse advies- en bestuursfuncties. Zo is hij bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland, lid Advisory Board Strategic Area Health (TU/e) en lid van de Raad van Commissarissen van Kuypers Kessel B.V.

Joep de Groot

Arno van Son (1960) is sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur. Hij is daarnaast onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting CbusineZ en voorzitter van de AVA en RvC van Vecozo. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

Arno van Son Raad van bestuur CZ
Naar boven