Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken. De raad controleert, adviseert en is klankbord voor het bestuur van CZ.

De Raad van Commissarissen bestaat formeel uit vijf leden, op dit moment is er één vacature. Zij hebben regelmatig overleg met onder andere de Raad van Bestuur, de Ledenraad en de divisiedirecteuren van CZ. Ook praten zij met de Interne Audit Dienst en de externe accountant. Voor de zorgvuldige uitvoering van hun taken heeft de raad twee commissies: de Audit-Risk Commissie en de Remuneratie- / Benoemingscommissie.

Taken van de Raad van Commissarissen

  • Staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde.
  • Richt zich naar het belang van de onderneming bij de vervulling van zijn taken.
  • Geeft goedkeuring op specifieke besluiten van de Raad van Bestuur.
  • Benoemt de leden van de Raad van Bestuur en vervult de taken en bevoegdheden van werkgever ten opzichte van de leden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Commissarissen

Harry Hendriks (1950) is sinds 2013 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is tijdelijk lid van de Remuneratie- / Benoemings- commissie en heeft daarnaast diverse bestuursfuncties. Zo is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting CbusineZ en lid van de Raad van Commissarissen van Philips Electronics Nederland B.V.

Harry Hendriks CZ Raad van commissarissen

Willemien Bischot (1966) maakt sinds 2013 deel uit van de Raad van Commissarissen. Zij is lid van de Remuneratie- / Benoemings- commissie en werkt in het dagelijks leven als advocaat/partner bij Van Doorne Advocaten Notarissen Fiscalisten in Amsterdam. Daarnaast is zij onder meer bestuurslid van het Onderzoeksfonds Radboudumc Hart voor Vrouwen.

Willemien Bischot CZ Raad van Commissarissen

Henk Raué (1951) maakt sinds 2012 deel uit van de Raad van Commissarissen. Hij is voorzitter van de Audit-Risk Commissie en heeft daarnaast diverse bestuursfuncties. Zo is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Yarden Holding N.V./Yarden Verzekeringen N.V. en VGA N.V.

Henk Raué CZ Raad van Commissarissen

Pieter Jongstra (1956) is sinds 2020 lid van de Raad van Commissarissen. Hij is lid van de Audit-Risk Commissie en heeft daarnaast diverse bestuursfuncties. Zo is hij Vice-Voorzitter van de APG (Raad van Commissarissen).

Pieter Jongstra
Naar boven