Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken. De raad controleert, adviseert en is klankbord voor het bestuur van CZ.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Zij hebben regelmatig overleg met onder andere de Raad van Bestuur, de Ledenraad en de divisiedirecteuren van CZ. Ook praten zij met de Interne Audit Dienst en de externe accountant. Voor de zorgvuldige uitvoering van hun taken heeft de raad twee commissies: de Audit-Risk Commissie en de Remuneratie- / Benoemingscommissie.

Taken van de Raad van Commissarissen

  • Staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde.
  • Richt zich naar het belang van de onderneming bij de vervulling van zijn taken.
  • Geeft goedkeuring op specifieke besluiten van de Raad van Bestuur.
  • Benoemt de leden van de Raad van Bestuur en vervult de taken en bevoegdheden van werkgever ten opzichte van de leden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Commissarissen

Harry Hendriks (1950) is sinds 2013 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is lid van de Remuneratie- / Benoemings- commissie en heeft daarnaast diverse bestuursfuncties. Zo is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting CbusineZ en lid van de Raad van Commissarissen van Philips Electronics Nederland B.V.

Harry Hendriks CZ Raad van commissarissen

Willemien Bischot (1966) maakt sinds 2013 deel uit van de Raad van Commissarissen. Zij is voorzitter van de Remuneratie- / Benoemings- commissie en werkt in het dagelijks leven als advocaat/partner bij Van Doorne Advocaten Notarissen Fiscalisten in Amsterdam. Daarnaast is zij onder meer bestuurslid van het Onderzoeksfonds Radboudumc Hart voor Vrouwen.

Willemien Bischot CZ Raad van Commissarissen

Pieter Jongstra (1956) is sinds 2020 lid van de Raad van Commissarissen. Hij is voorzitter van de Audit-Risk Commissie en heeft daarnaast diverse bestuursfuncties. Zo is hij Vice-Voorzitter van de APG (Raad van Commissarissen).

Pieter Jongstra

Hanneke Jukema (1964) is sinds 1 januari 2021 lid van de Raad van Commissarissen. Zij is lid van de Audit-Risk Commissie en werkt in het dagelijks leven als CEO en COO van DAS Holding.

Hanneke Jukema CZ Raad van Commissarissen

Kees Donkervoort (1962) is per 5 november 2020 lid van de Raad van Commissarissen. In het dagelijks leven is hij (kern)docent van bestuurdersopleidingen bij De Baak en bij Sioo. Daarnaast is hij Voorzitter Raad van Toezicht van Meander-Prokino en lid Raad van Toezicht van Vilans en Zorggroep Alliade.

Kees Donkervoort CZ Raad van Commissarissen
Naar boven