Corporate Governance

CZ vindt goed ondernemingsbestuur erg belangrijk. Openheid over je ondernemingsbestuur en daarop afgerekend durven te worden zijn de sleutels tot een succesvolle en betrouwbare onderneming. We dragen deze missie op onderstaande manieren uit.

Code voor de zorgverzekeraar

Verder leeft CZ de Code voor de zorgverzekeraar na. Deze code geeft aan wat de branche van zorgverzekeraars als juist gedrag ziet. Zo kunnen verzekerden, zorgverleners en andere belanghebbenden hieraan het gedrag van de zorgverzekeraar toetsen.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor informatieverplichtingen, transparantiebepalingen en goed ondernemingsbestuur bestaat uit onder andere de Zorgverzekeringswet, Wet op het financieel toezicht en de Wet marktordening gezondheidszorg.

In de Zorgverzekeringswet zijn de spelregels opgenomen voor het verkopen van zorgverzekeringen. Denk hierbij aan voorschriften over acceptatie van verzekerden en de inhoud van verzekeringen.

Het toezicht op grond van de Wet financieel toezicht is onder te verdelen in prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Het prudentiële toezicht ziet toe op de soliditeit (degelijkheid) van ondernemingen en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Het gedragstoezicht is gericht op hoe het bedrijf met zijn klanten omgaat en wordt uitgevoerd door de AFM. Om aan de verplichtingen uit de code te voldoen, heeft de Raad van Bestuur van CZ op 18 oktober 2011 een moreel ethische verklaring getekend.

De Wet marktordening gezondheidszorg is gericht op verbetering van de marktwerking in de zorg.  

Visie en missie van Compliance

CZ wil met compliance het vertrouwen dat de klant in CZ heeft bevorderen en veiligstellen. We gaan met compliance daarbij uitdrukkelijk verder dan het voldoen aan de vergunningvereisten van DNB. Om dit te kunnen uitdragen hebben we de volgende visie en missie geformuleerd.
Visie
CZ is een betrouwbare en eerlijke (integer) organisatie die dit laat zien door echt vanuit zichzelf gemotiveerd te zijn om compliant te handelen vanuit wet- en regelgeving en zichzelf opgelegde normen. CZ is daar open en duidelijk over. Integer en compliant handelen is een mentaliteit in plaats van afgedwongen door regels.
Missie
Het mission statement is een weergave van de waarden en normen waarbinnen compliance zijn visie tracht te bereiken. CZ is een verzekeraar die o.a. door middel van naleving van wet- en regelgeving en de eigen gedragsregels, waarin de waarden en normen van de organisatie tot uitdrukking komen, de integriteit van het bedrijf en de medewerkers wil waarborgen.

Jaarverslagen

CZ laat u graag zien wat het afgelopen jaar is bereikt. Naar de jaarverslagen

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 4 uur antwoord.
We appen op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:30 uur.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag