Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken. De raad controleert, adviseert en is klankbord voor het bestuur van CZ.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Zij hebben regelmatig overleg met onder andere de Raad van Bestuur, de Ledenraad en de divisiedirecteuren van CZ. Ook praten zij met de Interne Audit Dienst en de externe accountant. Voor de zorgvuldige uitvoering van hun taken heeft de raad twee commissies: de Audit-Risk Commissie en de Remuneratie- / Benoemingscommissie.

Taken van de Raad van Commissarissen

  • Staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde.
  • Richt zich naar het belang van de onderneming bij de vervulling van zijn taken.
  • Geeft goedkeuring op specifieke besluiten van de Raad van Bestuur.
  • Benoemt de leden van de Raad van Bestuur en vervult de taken en bevoegdheden van werkgever ten opzichte van de leden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Commissarissen

Pieter Jongstra (1956) is sinds 1 januari 2022 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is lid van de Audit-Risk Commissie en de Remuneratiecommissie en heeft daarnaast diverse bestuursfuncties. Zo is hij Voorzitter van de APG (Raad van Commissarissen) en lid van de Raad van Commissarissen van Mazars Holding.

Pieter Jongstra, lid RvC

Greet Prins (1954) maakt sinds 1 oktober 2021 deel uit van de Raad van Commissarissen en is voorzitter van de Remuneratiecommissie. Daarnaast heeft zij diverse bestuursfuncties. Zo is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van de kamer van Koophandel, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, lid Raad van Commissarissen van Total Care - CSU en lid van de Raad van Advies CAK.

Greet Prins, lid RvC

Hanneke Jukema (1964) is sinds 1 januari 2021 lid van de Raad van Commissarissen. Zij is voorzitter van de Audit-Risk Commissie en werkt in het dagelijks leven als CEO en COO van DAS Holding.

Hanneke Jukema, lid RvC

Kees Donkervoort (1962) is sinds 5 november 2020 lid van de Raad van Commissarissen en is vice-voorzitter. In het dagelijks leven is hij (kern)docent van bestuurdersopleidingen bij De Baak en bij Sioo. Daarnaast is hij Voorzitter Raad van Toezicht van Meander-Prokino en lid Raad van Toezicht van Vilans en Zorggroep Alliade.

Kees Donkervoort, lid RvC

Martijn van Dam (1978) is sinds 1 januari 2022 lid van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties. Hij is bestuurder bij stichting Nederlandse Datakluis. Verder heeft hij nevenfuncties als lid van de Raad van Toezicht bij stichting Fairtrade Nederland en Raad van Advies bij North Sea Farmers.

Martijn van Dam, lid RvC

Meer informatie

CZ documenten / Downloads

Raad van Commissarissen CZ groep

Meer informatie

In het jaarverslag van CZ groep blikt de raad jaarlijks terug op haar activiteiten.

Naar het Jaarverslag