CZ profiel

CZ groep is een niet op winst gerichte zorgverzekeraar. Wij vertegenwoordigen 3,8 miljoen verzekerden in de Nederlandse zorg. Wij maken ons hard voor een solidair zorgstelsel. Wij zetten ons in om zorg te verbeteren en betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft.

Onze geschiedenis

In de jaren twintig van de vorige eeuw bracht het bisdom van Den Bosch de verschillende zorgverzekeringsfondsen die zij beheerde samen. Hieruit ontstond in 1930 de Stichting Het Centraal Ziekenfonds: CZ.

Wat ooit begon met zo’n 7.500 leden, is na een reeks samenwerkingen en fusies uitgegroeid tot een zorgverzekeraar die 3,8 miljoen verzekerden vertegenwoordigt in het zorgveld. De solidariteit waarmee CZ begin vorige eeuw werd opgericht, is nog altijd levend in onze organisatie. Het goed, betaalbaar en beschikbaar houden van de Nederlandse zorg, is onze ‘license to operate'.

Missie en visie

Wij helpen onze verzekerden de best mogelijke zorg te krijgen tegen een stabiele lage premie en sturen gelijktijdig actief op ‘de zorg’ om de kwaliteit te verhogen, kosten te beheersen en beschikbaarheid te garanderen, nu en in de toekomst.

Onze kernwaarden

Wij zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van goede zorg voor mensen die het nodig hebben, nu en in de toekomst. Daarom nemen wij soms moeilijke beslissingen en wegen we belangen zorgvuldig af.

Wij maken het verschil voor onze verzekerden en stimuleren vernieuwing in de zorg waar nodig. Wij treden daadkrachtig op bij het realiseren van verbetering in de zorg en bij het begeleiden van onze verzekerden.

In alles wat wij doen, willen we betekenisvol zijn. Voor onze verzekerden en voor de Nederlandse samenleving. Ons bestaansrecht is de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden en verbeteringen te realiseren die echt het verschil maken voor onze verzekerden.

Onze verzekeringen en diensten

Onze verzekeringen

Onder de verzekeringsmerken CZ en Just brengen wij in totaal vijf basisverzekeringen op de markt waarvan vier naturapolissen en één restitutiepolis. De basisverzekeringen van OHRA en Nationale-Nederlanden zijn beide een restitutiepolis. Voor al onze verzekeringsmerken brengen wij ook aanvullende verzekeringen op de markt.

Meer informatie over onze verzekeringen

logo CZ en labels

Onze zakelijke diensten

Voor werkgevers, verenigingen en zzp-ers bieden we collectieve verzekeringen aan. Omdat deze verzekeringen voor een grotere groep gelden, kunnen we korting op de premie geven en speciale zorgdiensten bieden. Werkgevers helpen wij verder bij het vormgeven van hun bedrijfszorgactiviteiten. We werken samen met hen aan gezonde medewerkers door diensten en advies te bieden die gezondheidsrisico’s voor medewerkers beperken en duurzame inzetbaarheid verbeteren.

Meer informatie over onze zakelijke dienstverlening

Onze organisatie

CZ is een Onderlinge Waarborgmaatschappij. Dit houdt in dat wij een organisatie zijn die volledig in het belang van onze leden (de verzekerden) werkt en geen winstdoelstelling heeft.

Organisatie CZ
landkaart met CZ kerngebieden

Onze kerngebieden

De kerngebieden van CZ groep zijn Haaglanden, de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg. Om verzekerden zo goed mogelijk te helpen, werken wij vanuit drie vestigingen, vijftien servicekantoren, twee spreekuurlocaties en acht mobiele kantoren. Het hoofdkantoor van CZ groep is gevestigd in Tilburg. In totaal zijn zo’n 2.500 medewerkers bij CZ groep werkzaam.

CZ zorgkantoor

In opdracht van de overheid voert CZ via CZ zorgkantoor in zes regio’s (onze kerngebieden) de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. De Wlz is er voor mensen die langdurig intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Het gaat hierbij om zorg thuis, zorg in een instelling of persoonsgebonden budgetten (pgb). CZ zorgkantoor helpt ruim 60.000 mensen bij het maken van de juiste keuzes en het regelen van langdurige zorg. Dit betreft ook mensen die geen zorgverzekering bij CZ hebben.

Meer informatie over CZ zorgkantoor

Naar boven