Collectieve verzekering wijzigen

Met een collectieve zorgverzekering krijg u korting op de premie en ruimere vergoedingen. Wilt u overstappen naar een (andere) collectieve verzekering? Of bent u collectief verzekerd en wilt u overstappen naar een individuele verzekering? Geef dan uw wijziging door in Mijn CZ.

Voorwaarden

  • U hebt een collectiviteitsnummer nodig om u aan te melden voor een (andere) collectiviteit. Dit nummer kunt u bij uw werkgever opvragen.
  • De ingangsdatum is afhankelijk van uw situatie. Bent u al bij CZ verzekerd en kunt u een collectieve verzekering via uw werkgever afsluiten? Dan gaat de wijziging per de 1e van de volgende maand in. Gaat u uit dienst? Dan kunt u mogelijk tot het einde van het kalenderjaar collectief verzekerd blijven. Dit hangt af van uw collectiviteit.

Zó wijzigt u uw collectiviteit

Een wijziging in de collectiviteit geeft u zelf door in Mijn CZ. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze Klantenservice.

  1. Vul uw wijziging(en) in

  2. Controleer en verstuur

Vervolg

U krijgt een bevestiging van de wijziging.

Nog vragen? We zijn er voor u