Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor uw behandeling naar een zorgverlener die daarvoor géén contract met ons heeft? Dan krijgt u meestal minder vergoed. Dit hangt af van de polis die u hebt. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg.

Niet-gecontracteerde zorg

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Houd dan rekening met het volgende:

 • U krijgt meestal minder vergoed. Dat hangt af van de polis die u bij ons hebt.
 • Er zijn geen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg.
 • U betaalt eerst zelf de nota en kunt die bij ons declareren.
 • Voor sommige zorg hebt u vooraf toestemming van ons nodig. Dit noemen we ook wel een akkoordverklaring.
 • Een niet-gecontracteerde zorgverlener kan vanaf 1 januari 2019 niet meer voor u met een akte van cessie bij CZ declareren en kan geen betaling van CZ in ontvangst nemen. Voor verslavingszorg bieden we deze mogelijkheid wel.
 • Zorgverleners die een betaalovereenkomst hebben met CZ kunnen wel declareren bij CZ.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg in de Zorgbewustpolis of Zorg-op-maatpolis

Hebt u een Zorgbewustpolis of Zorg-op-maatpolis als basisverzekering? Dan berekenen we uw vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg op basis van het gemiddelde tarief dat we hebben afgesproken met de zorgverleners die wij wél voor uw behandeling hebben gecontracteerd.

Uw vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg is dan:

 • Zorgbewustpolis: 70% van de nota tot maximaal 70% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
 • Zorg-op-maatpolis: 75% van de nota tot maximaal 75% van het gemiddeld afgesproken tarief

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg in de Zorgkeuzepolis

Hebt u een Zorgkeuzepolis als basisverzekering? Dan krijgt u 100% van de nota vergoed tot maximaal het Het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling.
. Soms rekent een zorgaanbieder veel meer dan dit redelijke tarief. In dat geval vergoeden wij niet het hele bedrag.

We bepalen het marktconform tarief als volgt:

 1. Is er een wettelijk vastgesteld bedrag, zoals een Het tarief dat de overheid bepaalt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
  ? Dan declareert een zorgverlener nooit meer dan dit tarief en vergoeden wij dit volledig.
 2. Is er geen wettelijk vastgesteld tarief? Dan kijken wij naar de gebruikelijke tarieven in Nederland.

Wat krijgt u vergoed bij niet-gecontracteerde fysiotherapeuten of oefentherapeuten?

Hebt u een aanvullende verzekering en krijgt u via deze verzekering fysio- en/of oefentherapie vergoed? Dan krijgt u bij een niet-gecontracteerde therapeut een vergoeding van 75% van de nota tot maximaal 75% van het tarief dat wij met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Is uw zorgverlener of leverancier gecontracteerd?

Wilt u weten of uw zorgverlener of leverancier gecontracteerd is? Of zoekt u toch een gecontracteerde zorgverlener? Zoek uw zorgverlener op in onze Zorgvinder.

Let op! Staat uw zorgverlener of leverancier niet in de Zorgvinder? Neem dan contact met ons op. Het kan namelijk zijn dat uw zorgverlener niet erkend is. En dan krijgt u de zorg in zijn geheel niet vergoed.

Nog vragen? We zijn er voor u