1. Consument
 2. Zakelijk
 3. ZZP
 4. Intermediair
 5. Zorgaanbieder
 6. Over CZ
 1. Consument
  1. Zorgverzekering
   1. Basisverzekeringen
    1. Zorgbewustpolis
    1. Zorg op maatpolis
    1. Zorgkeuzepolis
    1. Eigen risico
     1. Hoe werkt het eigen risico
      1. Rekening eigen risico
      1. Eigen risico wat betaalt u zelf
   1. Aanvullende verzekeringen
    1. Start
    1. Basis
    1. Plus
    1. Top
    1. Jongeren
     1. Bestel je 50 gratis condooms
    1. Gezinnen
    1. 50plus
   1. Tandartsverzekering
    1. Tandarts
    1. Uitgebreide Tandarts
   1. Collectieve zorgverzekering
    1. Collectief verzekeren via uw werkgever
    1. Collectief verzekeren via ledenorganisatie
     1. Collectieve zorgverzekering afsluiten
    1. Hoe meld ik mij aan voor een gemeentepakket
   1. Buitenland
    1. Europese zorgpas EHIC
    1. Spoedeisende hulp op vakantie
    1. Wonen of werken in het buitenland
     1. Wonen in Nederland en werken in het buitenland
     1. Wonen in Nederland en pensioen uit het buitenland
     1. Detachering naar het buitenland
     1. Wonen in het buitenland en werken in Nederland
     1. Wonen in het buitenland en pensioen uit Nederland
     1. Detachering naar Nederland
    1. Bezoek uit het buitenland
    1. Voorbereiding verblijf buitenland
     1. CZ Helpline buitenland
     1. Reisverzekering
     1. Reizen of backpacken
    1. Geplande zorg in het buitenland
    1. Verdragspolis
    1. Vaccinatiewereldbol
   1. Premieoverzicht
   1. Buitenlandwijzer
    1. Rekenvoorbeelden vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners geplande zorg
    1. A51 Verdragspolis en geplande zorg in het buitenland
    1. D22 Zorgverzekering en backpacken in Australie
   1. Premieoverzicht 2016
   1. Tarieven
   1. 18 jaar
   1. Zorgverzekering 2018
  1. Vergoedingen
   1. Acnebehandeling
   1. ADL hulpmiddelen
    1. Lijst van ADL hulpmiddelen
   1. Akkoordverklaring aanvragen
   1. Alcoholproblemen behandeling
   1. Alternatieve geneesmiddelen
   1. Alternatieve geneeswijzen
    1. Door CZ erkende beroepsverenigingen
   1. Ambulancevervoer
   1. Anti decubitus zitkussen en matras
   1. Anticonceptie
   1. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   1. Audiologische zorg
   1. Baarmoederverzakking behandeling
   1. Beademingsapparaat
   1. Bed aangepast
   1. Beeldschermloep
   1. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   1. Besnijdenis
   1. Beugelplan tot 22 jaar
   1. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
   1. Bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
   1. Beweegprogramma
   1. Bijzondere optische hulpmiddelen
   1. Bladomslagapparatuur
   1. Blindengeleidehond
   1. Bloedcontrole door trombosedienst
   1. Bril en contactlenzen
   1. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   1. Buikwandcorrectie
   1. Buitenland niet spoedeisende hulp
   1. Buitenland spoedeisende hulp
   1. Camouflagetherapie
   1. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   1. Compressieapparatuur
   1. Computerbediening
   1. Condooms
   1. Couveuse nazorg
   1. Daisy apparatuur
   1. Depressie preventie
   1. Diabetestestmateriaal
   1. Dialyse
   1. Dieetpreparaten
   1. Dietetiek
   1. Elastische kousen
   1. Elektrostimulator uitwendig
   1. Epilepsie alarmering
   1. Erfelijkheidsonderzoek
   1. Ergotherapie
   1. Ergotherapie begeleiding
   1. Eventrecording
   1. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Kortdurende acute klachten
     1. Tot 18 jaar
     1. Vanaf 18 jaar
    1. Aandoening lijst overheid
     1. Tot 18 jaar
     1. Vanaf 18 jaar
    1. Looptherapie bij etalagebenen
    1. Bekkenfysiotherapie
   1. Geestelijke gezondheidszorg basis vanaf 18 jaar
   1. Gespecialiseerde GGZ vanaf 18 jaar
   1. Gezichtsontharing bij vrouwen
   1. Gezichtsprothese
   1. Gezondheidscursussen
   1. Griepprik
   1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
   1. Hoortoestellen
   1. Hospice
   1. Huisartsbezoek
   1. Hulphond
   1. Hulpmiddel voor telefonie
   1. Implantaten
   1. Incontinentiemateriaal
   1. Infuuspomp
   1. Inloophuizen voor ex kankerpatienten
   1. Insulinetoedieningsmateriaal
   1. Intensieve kindzorg
   1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
   1. Kankerzorg Care for Cancer
   1. Kap ter bescherming van de schedel
   1. Kortdurend verblijf zorginstelling
   1. Kraampakket
   1. Kraamzorg
   1. Kronen en bruggen
   1. Kunstgebit
   1. Lactatiekundige
   1. Lichttherapie
   1. Lingerie aangepast
   1. Logeerkosten
   1. Logopedie
   1. Loopfiets
   1. Mammaprothese
   1. Mantelzorgcursus
   1. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   1. Medicijnen
    1. Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen
    1. Voorkeursbeleid CZ
    1. Maximale vergoedingsperiode geneesmiddelen
   1. Medisch specialistische zorg
    1. Wanneer komt een niet gangbare behandeling voor vergoeding in aanmerking
   1. Mobiliteit hulpmiddelen
   1. Mobiliteit hulpmiddelen slechtzienden
   1. Mondzorg bij ongevallen
   1. MRA beugel
   1. MRI scan
   1. Niet gecontracteerde zorgverleners
   1. Oncologische nazorg
   1. Ooglaseren
   1. Ooglidcorrectie
   1. Oogprothese
   1. Oorcorrectie
   1. Orgaantransplantatie
   1. Orthese
   1. Orthodontie in bijzondere gevallen
   1. Orthodontie tot 22 jaar
   1. Orthodontie vanaf 22 jaar
   1. Osas apparatuur
   1. Pakketvergelijkers
   1. Palliatief terminale zorg
   1. PEP masker
   1. Personenalarmering
   1. Pgb verpleging en verzorging
    1. Pgb declareren
    1. Pgb aanvragen
   1. Plastische chirurgie
   1. Plaswekker
   1. Prothese
   1. Pruik
   1. Redressiehelm
   1. Reiskosten ouders buiten woonplaats
   1. Revalidatie
   1. Robotmanipulator en eetapparaten
   1. Schrijfmachine rekenmachine
   1. Second opinion
   1. Slijmuitzuigapparatuur
   1. Solo apparatuur
   1. Spataderen
   1. Sportarts advies
   1. Spraakversterker
   1. Spraakvervangende hulpmiddelen
   1. Sta orthese
   1. Stemprothese en tracheastoma
   1. Sterilisatie
   1. Stoel aangepast
   1. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen voor stomamateriaal
   1. Stoppen met roken
   1. Stottertherapie
   1. Tabletten tegen exotische ziekten
   1. Tactiele leesapparatuur
   1. Tafel aangepast
   1. Tandheelkunde bijzondere gevallen
   1. Tandheelkunde tot 18 jaar
   1. Tandheelkunde vanaf 18 jaar
   1. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   1. Thuisbewakingsmonitor
   1. Thuisdialyse
   1. Trippelstoel
   1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   1. Vaccinaties
   1. Valpreventie
   1. Verbruiksartikel
   1. Verloskundige hulp door verloskundige specialist huisarts
   1. Vernevelaar en hypertoon zout
   1. Verslavingszorg
   1. Vervangende mantelzorg
   1. Vervoer
   1. Verzorgingsartikelen
   1. Voeding hulpmiddel toediening
   1. Voedingsadvies
   1. Voetzorg
    1. Aanpassingen aan confectieschoenen
    1. Allergeenvrije schoenen
    1. Orthopedische schoenen
    1. Overige voethulpmiddelen
    1. Podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen
    1. Podotherapie en andere voetzorg bij diabetes
    1. Podotherapie en andere voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
    1. Podotherapie en voetzorg bij andere aandoeningen
    1. Podotherapie en voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    1. Podotherapie en voetzorg bij reumatoide artritis
    1. Steunzolen
    1. Verbandschoenen
   1. Voorlees en memoapparatuur
   1. Voorwaardelijke zorg
   1. Voorwaarden
   1. Voorzetkamer
   1. Vrouwen consult en advies
   1. Vruchtbaarheidsbehandelingen
   1. Wek en waarschuwingsinstallatie
   1. Wijkverpleging
    1. Van Wlz naar zorg via uw zorgverzekeraar
   1. Wijzigingen
    1. Zorgbewustpolis
    1. Zorg op maatpolis
    1. Zorgkeuzepolis
    1. 50plus
    1. Basis
    1. Start
    1. Tandarts
    1. Uitgebreide tandarts
    1. Basis collectief
    1. Comfort
    1. Tandarts collectief
    1. Excellent
    1. Gezinnen
    1. Ideaal
    1. Jongeren
    1. Plus
    1. Plus collectief
    1. Supertop
    1. Top
    1. Top collectief
   1. Zelfmanagement
   1. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   1. Zelfstandig behandelcentrum
   1. Ziekenhuisverpleging
   1. Zitorthese en ligorthese
   1. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   1. Zuurstof
   1. Zwangerschapscursus
   1. Zwangerschapsonderzoek
  1. Zorgadvies
   1. Zorg regelen
    1. CZ Zorgteam
     1. Hulp voor mantelzorgers
     1. Contact met een adviseur van het CZ Zorgteam
    1. Wachtlijstbemiddeling
    1. Second opinion
     1. Ervaring met Best Doctors
     1. Wat is Best Doctors
    1. Zorg regelen
     1. We helpen
     1. Regelhulp
    1. Verhaalservice
    1. Consultvoorbereiding
   1. Themas
    1. Zwangerschap en geboorte
     1. Aanmelden nieuwsbrief zwangerschap baby peuter
     1. Bevallen in een geboortecentrum
     1. Hoe werkt kraamzorg aanvragen
     1. Kraampakket
     1. Krijg advies
    1. Mantelzorg
     1. Checklist is het veilig in huis
     1. Het verhaal van Jan en Riet
     1. Waarom informele zorg zo belangrijk is
     1. Mantelzorg producten
      1. CZ Mantelzorgpas
      1. CZ Mantelzorgboek
      1. Zaken op orde
     1. Praktische diensten voor mantelzorgers
      1. Zorgverlof
     1. Tips van de mantelzorgmakelaar
      1. Grenzeloze zorg mantelzorger
      1. Als het de mantelzorger te veel wordt
      1. Dag van de Mantelzorg
      1. De zorg verandert
      1. Deze zorg kunt u regelen via de gemeente
      1. Dit kunt u doen bij een afwijzing van uw gemeente
      1. Ik wil voor haar zorgen maar het is zo zwaar
      1. Mantelzorgers hebben al genoeg zorgen
      1. Mijn accu is bijna leeg
      1. Vervangende mantelzorg tijdens vakantie
      1. Vragen die we vaak kregen rondom de Dag van de Mantelzorg
      1. Wanneer betaalt u een eigen bijdrage
      1. Wanneer hebt u recht op wijkverpleging en hoe regelt u dat
      1. Wet langdurige zorg wat is dat eigenlijk
      1. Zo bereid u zich goed voor op het keukentafelgesprek
      1. Zo gaat de overheid volgend jaar mantelzorgers helpen
      1. Zo hielpen we mevrouw Driessen
      1. Zo regelt u een indicatie voor langdurige zorg Wlz
      1. Zo regelt u een keukentafelgesprek met de gemeente
     1. Dag van de mantelzorg
    1. Dementie
     1. Aanmelden nieuwsbrief Dementie
     1. Onze partners op het gebied van dementie
     1. Overzicht zorgverleners
     1. Waarom helpt CZ bij dementie
     1. Dementie herkennen
     1. Omgaan met dementie
      1. CZ Mantelzorgboek
      1. Volg de cursus
      1. Tips
      1. Dementia App
     1. Zorg regelen
      1. CZ Mantelzorgpas
      1. CZ Mantelzorgboek
      1. Zaken op orde
      1. Dementia App
     1. Online seminars
     1. Veelgestelde vragen tijdens het seminar
    1. Overgewicht en afvallen
     1. Zorg nodig bij overgewicht
    1. Diabetes
     1. Ruime keuze leveranciers
     1. Diabetesvereniging Nederland
     1. Start de CZ Diabetescoach
    1. Kanker
    1. Zorg in de laatste levensfase
    1. Stoppen met roken
   1. Vind de beste zorg
    1. Disclaimer
   1. Contact
    1. App de verpleegkundige
    1. E deskundigen
  1. Klantenservice
   1. Telefoon
    1. Telefoonkosten
   1. Stuur uw vraag
   1. Bezoek een CZ kantoor
   1. Betalen
    1. Gespreide betaling eigen risico
    1. Vraag een betalingsregeling aan
   1. Hoe zit dat nou
    1. BestDoctors
    1. Tips voor studerende kinderen
    1. Bevolkingsonderzoek
    1. Declareren
    1. Email gekregen die u niet vertrouwt
    1. Gezondheidscheck
    1. Goed verzekerd op reis
    1. Hebt u een aanvullende verzekering nodig
    1. Hoe beschermt u uw huid tegen de zon
    1. Hoe hebben we de premie van 2017 berekend
    1. Hoe herkent u valse smsjes of telefoontjes
    1. Hoe werkt AcceptEmail
    1. Huisartsenpost of eerste hulp
    1. Klopt die nota eigenlijk wel
    1. Krijgen nieuwe klanten korting of cadeautjes
    1. Krijgt u die zorg eigenlijk wel vergoed
    1. Kunt u wel overstappen
    1. Omzetplafonds
    1. Soepel uw financien regelen
    1. Van rekenpremie naar uw premie
    1. Waarom betaalt u ook voor zorg van anderen
    1. Waarom kiezen klanten voor CZ
    1. Waarom u beter kunt overstappen op digitale post
     1. Kies voor digitaal
    1. Waarom verschillen de kosten voor een behandeling per ziekenhuis
    1. Wat als u iets overkomt tijdens uw vakantie
    1. Wat als u uw premie of eigen risico niet kunt betalen
    1. Wat is de behandelindex en wat betekent het voor u
    1. Wat is het verschil tussen een natura en restitutieverzekering
    1. Wat moet ik regelen bij overlijden
     1. Polis en gegevens wijzigen
     1. Premie zorgkosten en eigen risico
    1. Wijzigingen basisverzekering 2017
    1. Ziekte van Lyme
    1. Zorg na kankerbehandeling
    1. 10 vragen en antwoorden over uw apotheek
    1. Hoe werkt uw basisverzekering
    1. Kan ik met een goedkopere polis overal terecht
    1. Tips om uw premie te verlagen
    1. Wat als ik een zorgnota niet vertrouw
    1. Wanneer kan ik overstappen naar een andere verzekeraar
   1. Kan ik zelf mijn zorgverlener of leverancier kiezen
   1. Klachten
    1. Klacht over CZ
     1. Klacht melden
    1. Klacht over zorgverlener
     1. Klacht melden
   1. Lourdesreizen
   1. Ziekenhuis
   1. Postadres
   1. Patientenrechten
    1. Klachtrecht
    1. Opname en behandeling onder dwang
    1. Recht om onderzoek of behandeling te weigeren
    1. Recht op geheimhouding
    1. Recht op informatie
    1. Recht op inzage van uw dossier
    1. Recht op privacy
    1. Recht vrije keuze van de zorgverlener
   1. CZ magazine
  1. Overzicht veelgestelde vragen
  1. Zakelijk
   1. Gezondheid en inzetbaarheid
    1. Gezondheidsrisicos ontdekken
     1. Artikelen
      1. Zo gaat u werkstress te lijf
      1. Hoe HR kan helpen werkstress te lijf te gaan
      1. Risicos van werkstress bij werknemers
      1. Torenhoge kosten verborgen werkstress
      1. Hoe HR werkstress kan wegnemen
      1. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
    1. Inzetbaarheid organiseren
     1. Artikelen
      1. Werkstress informatiekit voor medewerkers
      1. Over leefstijl praten op de werkvloer
       1. 5 voorwaarden om ontspannen over leefstijl te praten
      1. 5 argumenten om te investeren in preventie
      1. 6 tips om directie te overtuigen in gezondheid te investeren
      1. 7 tips om verzuim terug te dringen
      1. Gezondheid in jaarplan
      1. Hoe big data helpen draagvlak te vergroten
       1. Zo helpt CZ draagvlak vergroten
      1. Prinsjesdag 3 uitdagingen voor HR
      1. Zo veranderen al uw medewerkers hun leefstijl
      1. In 5 stappen naar een nieuw gezondheidsbeleid
      1. Medewerkersprofiel bepaalt inzet van interventies
       1. Hoogopgeleiden
       1. Jongeren
       1. Lager geschoolden
       1. Ouderen
      1. Vijf elementen die niet mogen ontbreken in een goed HR plan
      1. Kom in actie tegen werkstress
      1. Hoe krijgt u werkstress op de agenda
      1. Hoe u werkstress op de agenda krijgt
      1. Interventies bij wachtlijsten psychische zorg
      1. Hoe wachtlijstbemiddeling 60 mille bespaart
       1. Alle antwoorden over wachtlijstbemiddeling
      1. Hoe werkt de CZ Interventiewijzer in de praktijk
      1. Ondersteuning mantelzorgers
      1. Medewerkers motiveren gezond te blijven
       1. 7 gezonde initiatieven
    1. Fysieke belasting
     1. Artikelen
      1. Hoe Ictivity naar een jaarkalender vol gezondheid ging
      1. 5 HR lessen van PostNL
      1. De les van CNC
      1. Download de branchedata fysieke belasting
      1. Fysiek zwaar werk verlichten en de keerzijde
      1. Fysieke belasting een gevaar voor kennisorganisaties
      1. MeanderGroep zet medewerkers in hun eigen kracht
      1. Zorgprofessionals vergeten goed voor zichzelf te zorgen
      1. Fysieke belasting in cijfers
      1. Invloed van flexibel werken op fysieke belasting
      1. Help uw personeel van fysieke klachten af
      1. Achterhaal de oorzaken van klachten
      1. Informatiekit voor medewerkers met fysiek zwaar werk
      1. Informatiekit voor medewerkers zorginstellingen
     1. Bedrijven met fysiek zwaar werk
     1. Download whitepaper invloed van flexibel werken op fysieke klachten
     1. Download whitepaper Verzuim door zwaar werk effectief de baas worden
     1. Kennisorganisaties
     1. Zorginstellingen
     1. Direct aan de slag
     1. Kom in gesprek
     1. Webinar
      1. Webinar terugkijken
    1. Inzetbaarheid financieren
     1. Artikelen
      1. Hoe financiert u werkstress interventies
      1. Budget bepalen investeren in gezondheid
      1. Investeren in gezondheid alle financieringsbronnen op een rij
      1. Duurzame inzetbaarheid is geld waard
      1. Financien inzetbaarheid
    1. Werkstress
     1. Kom in gesprek
     1. Leren over werkstress in 1 minuut
    1. Bedrijfszorg
     1. Interventie expert
    1. Overzicht artikelen
     1. 5 misverstanden over ouderen op het werk
     1. Adviseurs over inzetbaarheid en vitaliteit
     1. Gezondheid van oudere werknemers
     1. Kosteloos advies over gezondheid
     1. Overleg met mantelzorgers over werk
     1. Wat Desso doet om medewerkers gezond te houden
     1. Wat Engie doet om medewerkers gezond te houden
     1. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Desso opgeleverd
     1. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Engie opgeleverd
     1. Zo maakt u interventies om verzuim terug te dringen betaalbaar
     1. 3 tips om ouderen gezond en inzetbaar te houden
     1. De 5 grootste HR uitdagingen van 2016
     1. Nederlandse multinational duurzame inzetbaarheid
    1. Aanmelden zakelijke nieuwsbrief
    1. Whitepaper downloaden
   1. Zorg verzekeren
    1. Collectieve zorgverzekering
     1. Offerte aanvragen
    1. Expat Health Service
    1. Interventieverzekering
     1. Offerte aanvragen
    1. Artikelen
     1. Waarom in maart al over collectieve zorgverzekering nadenken
     1. Waarom aanvullende verzekeringen goed zijn
     1. Voordelen van zoveel mogelijk deelnemers aan een collectiviteit
     1. Budgetpolis
     1. Hoe HR en verzekeraar komen tot afspraken op maat
     1. Hoe u uw zorgpremie scherp houdt
     1. Zonder gedoe een nieuwe collectiviteit
     1. Tevredenheid over zorgverzekering
     1. Waar basisverzekeringen in kunnen verschillen
   1. Contact
    1. Zoek een intermediair
   1. Downloads
   1. Zorgdiensten
    1. Gezond werken test
    1. Fitcheck
    1. De gezonde werkplek
  1. ZZP
   1. Zorgverzekering
    1. Basisverzekeringen
    1. Aanvullende verzekeringen
    1. Tandartsverzekering
   1. Zorgcoach
    1. Contact
   1. Fit Check
   1. Het verhaal van Esmie
   1. Het verhaal van Frank
   1. Het verhaal van Tessa
   1. Contact
   1. AOV
   1. Gezondheidslijn
   1. Whitepaper
   1. Veelgestelde vragen
  1. Intermediair
   1. Bedrijfszorg van CZ
    1. Bedrijfszorg
     1. Hoe we u helpen
     1. Onze samenwerking met HumanCapitalCare
     1. Onze visie op bedrijfszorg
   1. Meerwaarde van samenwerking
    1. Samenwerken met CZ
   1. Offerte aanvragen
   1. Producten en diensten
    1. Zorgverzekeringen
     1. CZ doet meer voor werkgevers
   1. Producttraining
    1. Aanmelden
   1. Zorgpremie 2016
   1. Contact
    1. Zoek een intermediair
  1. Zorgaanbieder
   1. Zorgaanbieders
    1. Paramedische zorg
     1. Fysiotherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Selectieve inkoop
        1. Inkoopbeleid fysiotherapie voor patienten met bekkenbodemklachten
        1. Inkoopbeleid fysiotherapie voor patienten met lymfevataandoeningen oedeem
        1. Inkoopbeleid fysiotherapie Claudicatio intermittens
       1. Akkoordverklaring
       1. Fysiotherapie op school
        1. Volledig behandeltraject op school
        1. Structureel behandelen op school
       1. Beheersmodel
       1. Plus afspraken
      1. Overeenkomst
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst fysiotherapie
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Logopedist
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Logopedie op school
        1. Volledig behandeltraject op school
        1. Structureel behandelen op school
       1. Kwaliteitstoets
        1. Vrijwillige kwaliteitstoets
        1. Verplichte kwaliteitstoets
      1. Overeenkomst
       1. Overeenkomst aanvragen
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst vrijgevestigde en Wlz
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Ergotherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Ergotherapie op school
        1. Structureel behandelen op school
        1. Volledig behandeltraject op school
      1. Overeenkomst
       1. Overeenkomst aanvragen
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst ergotherapie
       1. Overeenkomst ergotherapie wijzigen
      1. Declareren
     1. Dietist
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
      1. Overeenkomst
       1. Overeenkomst aanvragen
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst vrijgevestigde en Wlz
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Oefentherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Akkoordverklaring
       1. Beheersmodel
       1. Oefentherapie op school
        1. Gehele behandelreeks op school
        1. Structureel behandelen op school
       1. Plus afspraken
      1. Overeenkomst
       1. Overeenkomst aanvragen
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst vrijgevestigde en Wlz
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Huidtherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Akkoordverklaring
      1. Overeenkomst
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst huidtherapie en Wlz
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Podotherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
      1. Overeenkomst
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst voetzorg
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
      1. Contact
     1. Spiegelinformatie
     1. Selectief inkoopbeleid ziekte van Parkinson
     1. Contact
    1. GGZ
     1. Alle downloads
     1. Contact
     1. Contractering
     1. Contracteringsbeleid
     1. Declareren
     1. Informatiebijeenkomsten GGZ
     1. Langdurige GGZ
     1. Selectieve inkoop
     1. Tarieven
    1. Huisartsenzorg
     1. Huisarts
      1. Declareren
      1. Alle downloads
       1. M en I verrichtingen
       1. POH GGZ
       1. POH somatiek
       1. Prestaties S3
      1. Contact met relatiebeheer huisarts
      1. Contact met zorginkoper
      1. Overeenkomst afsluiten
     1. Huisartsenpost
      1. Beleid
      1. Declareren
      1. Downloads
      1. Contact over huisartsenpost
     1. Multidisciplinaire zorg
      1. Inkoopbeleid
      1. Multidisciplinaire zorgprogrammas
      1. Overeenkomsten
      1. Contact
     1. Wijkverpleging
      1. Aanmelden zorgaanbieders
      1. Beleid
      1. Contactgegevens
      1. Contractering nieuwe zorgaanbieders
      1. Declareren
      1. Uitnodiging regiobijeenkomsten
      1. Medisch specialistische verpleging thuis
     1. Eerstelijnsverblijf
      1. Declareren
      1. Beleid en inkoop
      1. Contact
     1. Eerstelijnsdiagnostiek
    1. Geboortezorg
     1. Contact
     1. Declareren
     1. Downloads
     1. Overeenkomst aanvragen
    1. Hulpmiddelen
     1. Contractering
      1. Contractering 2018
      1. Contractering 2016
     1. Declareren met overeenkomst
      1. Declareren zonder overeenkomst
      1. Natura of restitutie
      1. Codering en tarieven
     1. Wijzigen gegevens
     1. Downloads
     1. Akkoordverklaring
     1. Beoordeling verbandhulpmiddelen
     1. Het verhaal achter het inkoopbeleid hulpmiddelen
     1. Contact duurzame hulpmiddelen
     1. Contact verbruikshulpmiddelen
    1. Farmacie
     1. Preferentiebeleid geneesmiddelen
     1. Medicatiebeoordeling
     1. Declareren
      1. Declaraties bereidingen
     1. Downloads
     1. Aanvragen akkoordverklaring
     1. Aanvragen overeenkomst
     1. Contact over declaraties
     1. Contact over medische beoordelingen en akkoordverklaringen
     1. Contact over uw praktijk of medische inhoud
     1. Contact over zorginkoop
    1. Medisch specialistische zorg
     1. Contractering
     1. Downloads
     1. Selectieve inkoop
     1. Geriatrische revalidatiezorg
     1. Akkoordverklaringen
     1. Declareren
      1. Medisch specialistische zorg
      1. Geriatrische revalidatiezorg
      1. Niet gecontracteerd
     1. Contact MSZ
     1. Contact GRZ
    1. Mondzorg
     1. Implantologie
     1. Kaakchirurgie
     1. Preventie
     1. Tandprothetici
     1. Nieuwe overeenkomst aanvragen
      1. Overeenkomst angsttandarts
      1. Overeenkomst implantologie
      1. Overeenkomst jeugdtandverzorging
      1. Overeenkomst preventie
      1. Overeenkomst tandprothetici
     1. Tarieven
     1. Akkoordverklaring
     1. Declareren
     1. Downloads
     1. Contact
    1. Vervoer
     1. Declareren
      1. Servicebureaus
      1. Voorwaarden
     1. Akkoordverklaring
     1. Beleid
      1. Aanmelden en wijzigen zorgaanbieder
      1. Afspraken zorggarantie
      1. Inrichtingseisen rolstoelvervoer
      1. Inrichtingseisen taxivervoer
      1. Wet en regelgeving
     1. Contact
    1. Alternatieve zorg
     1. Declareren
     1. Beleid
    1. Persoonlijke verzorging
     1. Contact
     1. Voetzorgverlener
      1. Beleid diabetische voetzorg
       1. Gegevens wijzigen
      1. Vergoedingenbeleid voetzorg
      1. Declareren
     1. Schoonheidsspecialist
      1. Declareren
      1. Beleid
       1. Gegevens wijzigen
    1. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
     1. Contact
     1. Declareren
    1. Stoppen met roken
    1. Controles
   1. Best doctors twee weten meer dan een
   1. Samen aan de slag voor betere wondzorg
   1. Samen Beslissen
    1. Interview met Bernhoven
    1. Samen beslissen in de praktijk
   1. Zorginkoopbeleid
    1. Waarom selectieve zorginkoop
    1. Zo koopt CZ waardegedreven zorg in
   1. Zorginkoopbeleid 2017
   1. Inkoopbeleid 2016
   1. CZ en de delta lloyd groep
   1. CZ logo aanvragen
   1. Service
    1. Stuur uw vraag
    1. Veelgestelde vragen overzicht
   1. Gegevens mijn zorgaanbod aanpassen
   1. Regioregie
    1. In de media
   1. Zorginnovatie
  1. Over CZ
   1. Wie wij zijn
    1. Profiel
    1. Bestuur en organisatie
     1. Ledenraad
      1. Denk mee met de Ledenraad
     1. Raad van Bestuur
     1. Raad van Commissarissen
    1. Klantonderzoek
   1. Maatschappij
    1. MVO
    1. CZ Fonds
    1. Beleggingen
    1. Dit doet CZ tegen fraude
   1. Inkoop van zorg
    1. Wat is zorginkoop
    1. Hoe kopen we zorg in
     1. Alternatieve en psychosociale zorg
     1. Dietetiek
     1. Eerstelijnsverblijf
     1. Ergotherapie
     1. Farmacie
     1. Fysiotherapie
      1. Bekkenbodemklachten
      1. Etalagebenen PAV
      1. Lymfoedeem
      1. Parkinson
     1. Geboortezorg
     1. Geriatrische revalidatiezorg
     1. GGZ
      1. Eetstoornis
       1. Beoordelingen
      1. Persoonlijkheidsstoornis
       1. Beoordelingen
     1. Huidtherapie
     1. Huisartsen
     1. Hulpmiddelen
      1. Oogplakboek
     1. Medisch specialistische zorg
      1. Bariatrie
       1. Beoordelingen
       1. Beoordelingen 2017
      1. Borstkanker
       1. Beoordelingen
      1. Langdurige infectie na heup of knieprothese
       1. Beoordelingen
      1. Mohs chirurgie
       1. Beoordelingen 2017
      1. Schisis
       1. Beoordelingen
       1. Beoordelingen 2017
     1. Mondzorg
      1. Gewoon gaaf
     1. Podotherapie bij diabetes
     1. Thuiszorg in de laatste levensfase
     1. Wijkverpleging
     1. Zintuiglijke gehandicaptenzorg
     1. Zittend ziekenvervoer
    1. Belang goede wondzorg
    1. Patientparticipatie
    1. Waarom we sommige zorg selectief inkopen
    1. Wat kost uw behandeling in het ziekenhuis
     1. Zoek ziekenhuistarieven
    1. Ziekenhuis contracten 2017
   1. Publicaties
    1. Jaarverslagen
     1. CZ Jaarcijfers in beeld
     1. Jaarcijfers basisverzekering 2014
     1. Jaarcijfers basisverzekering 2015
     1. Jaarcijfers basisverzekering 2016
     1. Zo voegt CZ waarde toe voor klant en maatschappij
    1. Nieuwsbrieven
   1. CZ Fonds
    1. Project aanmelden
    1. Hier doen we het voor
     1. MijnParkinsoncoach
     1. Mensen met diabetes in Parkstad versterkt
     1. Nieuwe zorgstandaard voor jonge mensen met dementie
     1. Sneller diabetische retinopathie herkennen
     1. Zoeken naar doelgerichtere behandeling van borstkanker
     1. Projecten 2015
      1. Buitenlandse zorgprojecten
      1. Onderzoeksprojecten
      1. Zorgprojecten
    1. CZ Verwenzorgprijs
     1. Verwenzorgprijs aanmelden
    1. CZ Zorgprijs
     1. Zorgprijs aanmelden
    1. Stappenplan
     1. Doe de QuickScan
     1. CZ Fonds project aanmelden
     1. Project toekennen
     1. Project verantwoorden
    1. Over het Fonds
    1. Contact
     1. Stuur uw vraag
   1. Uitstekende zorgverzekering
    1. Keurmerk klantgericht verzekeren
    1. Klanttevredenheidsonderzoek
   1. Woordvoering en contact voor de pers
   1. Nieuws
    1. 2017
     1. 3 miljoen voor validatie medicijn op maat
     1. Aanbieder Vincent van Gogh gaat zorg in de regio Limburg anders organiseren
     1. Beslis samen met uw arts over de behandeling van prostaatkanker
     1. Compliment voor de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
     1. CZ contracteert nieuwe integrale geboortezorgorganisaties
     1. CZ groep verliest 88 miljoen euro op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen
     1. CZ nauw betrokken bij nieuwe geboortezorg organisatie Annature Breda
     1. CZ ontdekt grote fraude met Thaise ziekenhuisfacturen
     1. CZ sluit meerjarencontract met Santeon ziekenhuizen
     1. CZ steunt logeerhuis voor mensen met psychiatrische aandoening
     1. CZ zet in op beter en lekkerder eten in het ziekenhuis
     1. Forse daling onnodig SEH bezoek Haagse ziekenhuizen
     1. Heyendael manifest voor betere en betaalbare zorg
     1. Hoe kunnen we probleemgezinnen helpen
     1. Lancering Health Impact Bond Sociaal Hospitaal
     1. Meer informatie na ZEMBLA over revalidatie instelling Ciran
     1. Oordeel rechtbank machtiging CZ revalidatiezorg is terecht
     1. Veere opent zelfregiecentrum voor ontwikkeling van kwetsbare burgers
     1. Vertrouwen in zorgverzekeraars fors toegenomen
     1. Wondzorg Zeeland helpt patienten met complexe wonden
     1. Ziekenhuis Bernhoven en CZ geloven in nieuwe organisatie van ziekenhuiszorg
    1. 2016
     1. Activiteiten op Wereld Alzheimer Dag
     1. CZ en Catharina Ziekenhuis winnen prijs voor innovatief contract
     1. CZ en Rode Kruis werken samen om levens te redden
     1. CZ groep houdt stijging zorgpremie beperkt
     1. CZ groep zette 576 miljoen euro in om premie 2016 te dempen
     1. CZ investeert met de Nierstichting in draagbare kunstnier
     1. CZ maakt afspraken over telebegeleiding bij hartfalen
     1. CZ nieuwe partner Tilburg Ten Miles
     1. CZ partner van DementieNL
     1. Hartstilstand weet wat u moet doen
     1. Kwaliteitsimpuls wondzorg goed voor 300 miljoen
     1. My Best Treatment naar een beter zorgpad longkanker
     1. Proactieve hulp voor klanten met schulden
     1. Zuyderland wordt het living Lab voor eHealth CZ
  1. Klantvoordeel
   1. Behandelingen
   1. Gezondheidsproducten
    1. Brillen en lenzen korting
    1. Kinderbrillen
    1. Medipoint
    1. Rollators
   1. Ontspanning en reizen
    1. Starten met fitness
    1. Voordelig naar de sauna
   1. Tijdschriften en dvds
  1. Formulieren
   1. Aanvraagformulieren zorg
   1. Formulieren pgb
  1. Privacy