1. Consument
 2. Zakelijk
 3. ZZP
 4. Intermediair
 5. Zorgaanbieder
 6. Over CZ
 1. Consument
  1. Zorgverzekering
   1. Basisverzekering
    1. Zorgbewustpolis
    1. Zorg op maatpolis
    1. Zorgkeuzepolis
   1. Aanvullende verzekeringen
    1. Start
    1. Basis
    1. Plus
    1. Top
    1. Jongeren
    1. Gezinnen
    1. 50plus
   1. Tandartsverzekering
    1. Tandarts
    1. Uitgebreide Tandarts
   1. Collectieve zorgverzekering
    1. Collectief verzekeren via uw werkgever
    1. Collectief verzekeren via ledenorganisatie
    1. Hoe meld ik mij aan voor een gemeentepakket
   1. Buitenland
    1. Europese zorgpas EHIC
    1. Spoedeisende hulp op vakantie
    1. Helpline
    1. Wonen of werken in het buitenland
     1. Wonen in Nederland en werken in het buitenland
     1. Wonen in Nederland en pensioen uit het buitenland
     1. Detachering naar het buitenland
     1. Wonen in het buitenland en werken in Nederland
     1. Wonen in het buitenland en pensioen uit Nederland
     1. Detachering naar Nederland
    1. Bezoek uit het buitenland
    1. Reisverzekering
    1. Voorbereiding verblijf buitenland
     1. Reizen of backpacken
    1. Geplande zorg in het buitenland
    1. Verdragspolis
    1. Vaccinatiewereldbol
   1. Premieoverzicht
   1. Premieoverzicht 2017
   1. Premieoverzicht 2016
   1. Tarieven
   1. Tarieven 2017
  1. Uw Zorgverzekering 2019
  1. Vergoedingen
   1. Acnebehandeling
   1. ADL hulpmiddelen
    1. Lijst van ADL hulpmiddelen
   1. Akkoordverklaring aanvragen
   1. Alcoholproblemen behandeling
   1. Alternatieve geneesmiddelen
   1. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
     1. Alfabetische lijst
    1. Wat verandert er in 2018
   1. Ambulancevervoer
   1. Anti decubitus zitkussen en matras
   1. Anticonceptie
   1. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   1. Audiologische zorg
   1. Baarmoederverzakking behandeling
   1. Beademingsapparaat
   1. Bed aangepast
   1. Beeldschermloep
   1. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   1. Besnijdenis
   1. Beugelplan
   1. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
   1. Bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
   1. Beweegprogramma
   1. Bijzondere optische hulpmiddelen
   1. Bladomslagapparatuur
   1. Blindengeleidehond
   1. Bloedcontrole door trombosedienst
   1. Bril contactlenzen en ooglaseren
   1. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   1. Buikwandcorrectie
   1. Buitenland niet spoedeisende hulp
   1. Buitenland spoedeisende hulp
   1. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   1. Camouflagetherapie
   1. Cesar oefentherapie
   1. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   1. Compressieapparatuur
   1. Computerbediening
   1. Condooms
   1. Couveuse nazorg
   1. Daisy apparatuur
   1. Depressie preventie
   1. Diabetestestmateriaal
   1. Dialyse
   1. Dieetpreparaten
   1. Dietetiek
   1. Elastische kousen
   1. Elektrostimulator uitwendig
   1. Epilepsie alarmering
   1. Erfelijkheidsonderzoek
   1. Ergotherapie
   1. Ergotherapie begeleiding
   1. Eventrecording
   1. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Kortdurende acute klachten
     1. Tot 18 jaar
     1. Vanaf 18 jaar
    1. Aandoening lijst overheid
     1. Tot 18 jaar
     1. Vanaf 18 jaar
    1. Looptherapie bij etalagebenen
    1. Bekkenfysiotherapie
    1. Artrose in knie en heupgewrichten
   1. Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 18 jaar
   1. Geriatrische revalidatie
   1. Gezichtsontharing bij vrouwen
   1. Gezichtsprothese
   1. Gezondheidscursussen
   1. Griepprik
   1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
   1. Hoortoestellen
    1. Extra service en producten
   1. Hospice
   1. Huidbehandelingen
   1. Huisartsenzorg
   1. Hulphond
   1. Hulpmiddel voor telefonie
   1. Incontinentiemateriaal
   1. Infuuspomp
   1. Inloophuizen voor kankerpatienten
   1. Insulinetoedieningsmateriaal
   1. Intensieve kindzorg
   1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
   1. Kankerzorg Care for Cancer
   1. Kap ter bescherming van de schedel
   1. Kortdurend verblijf zorginstelling
   1. Kraampakket
   1. Kraamzorg
   1. Kronen bruggen en implantaten
   1. Kunstgebit
   1. Kunstgebit op implantaten
   1. Lactatiekundige
   1. Lichttherapie
   1. Lingerie aangepast
   1. Logeerkosten
   1. Logopedie
   1. Mammaprothese
   1. Mantelzorg
    1. Mantelzorgcursus
    1. Vervangende mantelzorg
   1. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   1. Medicijnen
    1. Speciaal gemaakt
    1. Voorkeursbeleid
    1. Maximale vergoedingsperiode
   1. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe experimentele behandelingen
   1. Mensendieck oefentherapie
   1. Mobiliteit hulpmiddelen
   1. Mobiliteit hulpmiddelen slechtzienden
   1. Mondzorg bij ongevallen
   1. MRA beugel
   1. MRI scan
   1. Oefentherapie en fysiotherapie
   1. Ooglaseren
   1. Ooglidcorrectie
   1. Oogprothese
   1. Oorcorrectie
   1. Orgaantransplantatie
   1. Orthese
   1. Orthodontie
   1. Orthodontie in bijzondere gevallen
   1. Osas apparatuur
   1. Pakketoverzichten
   1. Palliatief terminale zorg
   1. PEP masker
   1. Personenalarmering
   1. Pgb verpleging en verzorging
    1. Pgb declareren
    1. Pgb aanvragen
   1. Plastische chirurgie
   1. Plaswekker
   1. Prothese
   1. Pruik
   1. Redressiehelm
   1. Reiskosten ouders buiten woonplaats
   1. Revalidatie
   1. Robotmanipulator en eetapparaten
   1. Schrijfmachine rekenmachine
   1. Second opinion
   1. Slijmuitzuigapparatuur
   1. Solo apparatuur
   1. Spataderen
   1. Sportarts advies
   1. Spraakversterker
   1. Spraakvervangende hulpmiddelen
   1. Sta orthese
   1. Stemprothese en tracheostoma
   1. Sterilisatie
   1. Stoel aangepast
   1. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   1. Stoppen met roken
   1. Stottertherapie
   1. Tabletten tegen exotische ziekten
   1. Tactiele leesapparatuur
   1. Tafel aangepast
   1. Tand en mondzorg
   1. Tandheelkunde bijzondere gevallen
   1. Tandheelkunde tot 18 jaar
   1. Tandheelkunde vanaf 18 jaar
   1. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   1. Thuisbewakingsmonitor
   1. Thuisdialyse
   1. Trippelstoel
   1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   1. Vaccinaties
   1. Valpreventie
   1. Verbandmiddel
   1. Verbruiksartikel
   1. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   1. Vernevelaar en hypertoon zout
   1. Verslavingszorg
   1. Vervoer
   1. Verzorgingsartikelen
   1. Voeding hulpmiddel toediening
   1. Voedingsadvies
   1. Voetzorg
    1. Aanpassingen aan confectieschoenen
    1. Allergeenvrije schoenen
    1. Orthopedische schoenen
    1. Overige voethulpmiddelen
    1. Podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen
    1. Podotherapie en voetzorg bij andere aandoeningen
    1. Podotherapie en voetzorg bij reumatoide artritis
    1. Steunzolen
    1. Verbandschoenen
    1. Voetzorg bij diabetes
    1. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    1. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
   1. Voordelen van gecontracteerde zorg
    1. Niet gecontracteerde zorg
   1. Voorlees en memoapparatuur
   1. Voorwaardelijke zorg
   1. Voorwaarden
   1. Voorzetkamer
   1. Vrouwen consult en advies
   1. Vruchtbaarheidsbehandelingen
   1. Wachttijden
   1. Wek en waarschuwingsinstallatie
   1. Wijkverpleging
   1. Wijzigingen
    1. Basis
    1. Excellent
    1. Ideaal
    1. Start
    1. Supertop
    1. Top
   1. Zelfmanagement
   1. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   1. Zelfstandig behandelcentrum
   1. Ziekenhuisopname
   1. Zitorthese en ligorthese
   1. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   1. Zuurstof
   1. Zwangerschapscursus
   1. Zwangerschapsonderzoek
  1. Zorgadvies
   1. Zorg regelen
    1. Zorgteam
     1. Hulp voor mantelzorgers
     1. Contact met een adviseur van het Zorgteam
    1. Hulpwijzer
    1. Hoe kiest u een verpleeghuis
    1. Wachtlijstbemiddeling
    1. Goed gesprek met de dokter
    1. Second opinion
     1. Best Doctors
      1. Ervaringen
      1. Stuur uw aanvraag
     1. Contact over een second opinion
    1. Wegwijs in de Wet langdurige zorg
   1. Themas
    1. Zwangerschap en geboorte
     1. Aanmelden nieuwsbrief zwangerschap baby peuter
     1. Kraamzorg aanvragen
     1. Kraampakket
     1. Krijg advies
     1. Medisch deskundigen
    1. Mantelzorg
     1. Checklist is het veilig in huis
     1. Het verhaal van Jan en Riet
     1. Voorkom overbelasting
     1. Mantelzorg producten
      1. CZ Mantelzorgpas
      1. CZ Mantelzorgboek
      1. Zaken op orde
     1. Praktische diensten voor mantelzorgers
      1. Zorgverlof
     1. Tips van de mantelzorgmakelaar
      1. Als het de mantelzorger te veel wordt
      1. Deze zorg kunt u regelen via de gemeente
      1. Dit kunt u doen bij een afwijzing van uw gemeente
      1. Grenzeloze zorg mantelzorger
      1. Ik wil voor haar zorgen maar het is zo zwaar
      1. Mijn accu is bijna leeg
      1. Vervangende mantelzorg tijdens vakantie
      1. Wanneer betaalt u een eigen bijdrage
      1. Wanneer hebt u recht op wijkverpleging en hoe regelt u dat
      1. Wet langdurige zorg wat is dat eigenlijk
      1. Zo bereidt u zich goed voor op het keukentafelgesprek
      1. Zo hielpen we mevrouw Driessen
      1. Zo regelt u een indicatie voor langdurige zorg Wlz
      1. Zo regelt u een keukentafelgesprek met de gemeente
    1. Dementie
     1. Dementie herkennen
     1. Een betere balans vinden en overbelasting voorkomen
     1. Handige artikelen
      1. Begeleiding bij dementie
      1. Haal meer uit uw gesprek
       1. Adviesgesprek consultvoorbereiding bij Dementie
      1. Tips van andere mantelzorgers
     1. Medisch deskundigen
     1. Omgaan met dementie
      1. CZ Mantelzorgboek
      1. Volg de cursus
      1. Tips
      1. Dementia App
     1. Online seminars
      1. Neem contact op met het CZ Zorgteam
      1. Zorgen voor iemand met dementie en voor uzelf
     1. Onze partners op het gebied van dementie
     1. Overzicht zorgverleners
     1. Regelingen en vergoedingen voor mantelzorgers
     1. Veelgestelde vragen tijdens het seminar
     1. Volg Mariannes blog
     1. Waarom helpt CZ bij dementie
     1. Werk en mantelzorg
     1. Zorg regelen
      1. CZ Mantelzorgpas
      1. CZ Mantelzorgboek
      1. Zaken op orde
      1. Dementia App
    1. Overgewicht en afvallen
     1. Medisch deskundigen
     1. Zorg nodig bij overgewicht
    1. Diabetes
     1. Leveranciers diabetestestmateriaal
     1. Diabetescoach
     1. Medisch deskundigen
    1. Chronisch hartfalen
    1. Kanker
     1. Medisch deskundigen
    1. Zorg in de laatste levensfase
   1. Webinars
    1. Goedgesprek
   1. Contact
    1. App de verpleegkundige
    1. Medisch specialisten
    1. Medisch deskundigen
   1. Positieve gezondheid
  1. Klantenservice
   1. Telefoon
    1. Telefoonkosten
   1. Bezoek een CZ kantoor
   1. Betalingsregeling
   1. Eigen bijdrage
   1. Eigen risico
    1. Gespreide betaling eigen risico
    1. Uitzonderingen
   1. Hoe zit dat nou
    1. BestDoctors
    1. Tips voor studerende kinderen
    1. Bevolkingsonderzoek
    1. Declareren
    1. Email gekregen die u niet vertrouwt
    1. Gezondheidscheck
    1. Goed verzekerd op reis
    1. Hebt u een aanvullende verzekering nodig
    1. Hoe beschermt u uw huid tegen de zon
    1. Hoe hebben we de premie van 2018 berekend
    1. Hoe herkent u valse smsjes of telefoontjes
    1. Hoe werkt AcceptEmail
    1. Huisartsenpost of eerste hulp
    1. Klopt die nota eigenlijk wel
    1. Krijgen nieuwe klanten korting of cadeautjes
    1. Krijgt u die zorg eigenlijk wel vergoed
    1. Kunt u wel overstappen
    1. Omzetplafonds
    1. Uw zorgverzekering in 2018
    1. Van rekenpremie naar uw premie
    1. Waarom betaalt u ook voor zorg van anderen
    1. Waarom kiezen klanten voor CZ
    1. Waarom overstappen op digitale post
    1. Waarom verschillen de kosten voor een behandeling per ziekenhuis
    1. Wat als u iets overkomt tijdens uw vakantie
    1. Wat is de behandelindex en wat betekent het voor u
    1. Wat is het verschil tussen een natura en restitutieverzekering
    1. Wat moet ik regelen bij overlijden
     1. Polis en gegevens wijzigen
     1. Premie zorgkosten en eigen risico
    1. Ziekte van Lyme
    1. Zorg na kankerbehandeling
    1. Naar de apotheek
    1. Hoe werkt mijn basisverzekering
    1. Kan ik met een goedkopere polis overal terecht
    1. Tips om uw premie te verlagen
    1. Zorgkosten besparen
    1. Wanneer kan ik overstappen naar een andere verzekeraar
   1. Kan ik zelf mijn zorgverlener of leverancier kiezen
   1. Klachten
    1. Klacht over CZ
    1. Klacht over zorgverlener
   1. Lourdesreizen
   1. Nieuwsbrieven
   1. Online apotheek
   1. Scheiden en uit elkaar gaan
    1. Dit moet u regelen
    1. Dit moet u regelen voor uw kinderen
    1. Zorgkosten en financiele gevolgen
   1. Wat als u rekeningen niet kunt betalen
   1. Wat is het voorkeursbeleid
   1. Wat kost uw behandeling
    1. Zoek tarieven
   1. Welke kosten betaalt u bij de apotheek
   1. Whatsapp
   1. Ziekenhuis
   1. Zorgpas
   1. Postadres
   1. Behandeling tandartsangst
   1. Verhaalservice
   1. CZ magazine
  1. Overzicht veelgestelde vragen
  1. Zakelijk
   1. Gezondheid en inzetbaarheid
    1. Gezondheidsrisicos ontdekken
     1. Artikelen
      1. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
    1. Inzetbaarheid organiseren
     1. Artikelen
      1. Over leefstijl praten op de werkvloer
       1. 5 voorwaarden om ontspannen over leefstijl te praten
      1. 5 argumenten om te investeren in preventie
      1. 7 tips om verzuim terug te dringen
      1. Zo veranderen al uw medewerkers hun leefstijl
      1. Medewerkersprofiel bepaalt inzet van interventies
       1. Hoogopgeleiden
       1. Jongeren
       1. Lager geschoolden
       1. Ouderen
      1. Interventies bij wachtlijsten psychische zorg
      1. Hoe wachtlijstbemiddeling 60 mille bespaart
       1. Alle antwoorden over wachtlijstbemiddeling
      1. Hoe werkt de CZ Interventiewijzer in de praktijk
      1. Ondersteuning mantelzorgers
      1. Medewerkers motiveren gezond te blijven
       1. 7 gezonde initiatieven
    1. Fysieke belasting
     1. Artikelen
      1. Hoe Ictivity naar een jaarkalender vol gezondheid ging
      1. 5 HR lessen van PostNL
      1. De les van CNC
      1. Download de branchedata fysieke belasting
      1. Fysiek zwaar werk verlichten en de keerzijde
      1. Fysieke belasting een gevaar voor kennisorganisaties
      1. MeanderGroep zet medewerkers in hun eigen kracht
      1. Zorgprofessionals vergeten goed voor zichzelf te zorgen
      1. Fysieke belasting in cijfers
      1. Invloed van flexibel werken op fysieke belasting
      1. Help uw personeel van fysieke klachten af
      1. Achterhaal de oorzaken van klachten
      1. Informatiekit voor medewerkers met fysiek zwaar werk
      1. Informatiekit voor medewerkers zorginstellingen
     1. Bedrijven met fysiek zwaar werk
     1. Column
      1. Over geurende koffie en een oude barista
     1. De 5 Ws van verzuim verminderen
     1. Download whitepaper invloed van flexibel werken op fysieke klachten
     1. Download whitepaper Verzuim door zwaar werk effectief de baas worden
     1. Kennisorganisaties
     1. Zorginstellingen
     1. Direct aan de slag
     1. Kom in gesprek
     1. Webinar
      1. Webinar terugkijken
    1. HR jaarplan
     1. 6 tips om directie te overtuigen in gezondheid te investeren
     1. Budget bepalen investeren in gezondheid
     1. Doelstellingen bepalen
     1. Gezondheid in jaarplan
     1. Hoe big data helpen draagvlak te vergroten
      1. Zo helpt CZ draagvlak vergroten
     1. De 5 grootste HR uitdagingen
     1. In 5 stappen naar een nieuw gezondheidsbeleid
     1. Vijf elementen die niet mogen ontbreken in een goed HR plan
    1. Inzetbaarheid financieren
     1. Artikelen
      1. Investeren in gezondheid alle financieringsbronnen op een rij
      1. Duurzame inzetbaarheid is geld waard
      1. Financieren inzetbaarheid
    1. Mantelzorg en werk
     1. Feiten en cijfers
     1. Wat vindt werkgevend Nederland
     1. Download whitepaper
     1. Verhaal van een mantelzorger met dubbele baan
     1. In 7 stappen naar mantelzorgbeleid
     1. Artikelen
     1. Contact
     1. De mantelzorgdilemmas van BCC
     1. Mantelzorg en werk gedeelde verantwoordelijkheid of niet
     1. Mantelzorgtoolkit
      1. Wettelijke regelingen
      1. Wat is mantelzorg
      1. Herken overbelasting bij mantelzorgers
      1. Hoe voert u een goed gesprek
    1. Onderzoek werken aan gezonde medewerkers
    1. Werkstress
     1. Informatiekit voor medewerkers
     1. 5 manieren om werkstressinterventies te financieren
     1. Stress verminderen
     1. 5 handvatten voor een juiste interventie voor werkstress
     1. Column
      1. 24 7 online een zegen of een vloek
      1. Het verschil tussen werkdruk en werkstress
     1. Hoe HR leidinggevenden kan helpen werkstress te lijf te gaan
     1. Kom in gesprek
     1. Leren over werkstress in 1 minuut
     1. Torenhoge kosten verborgen werkstress
     1. Werkstress bij werknemers in een ziekenhuis
     1. Whitepaper downloaden
     1. Kom in actie tegen werkstress
     1. Overtuig uw bedrijf ervan dat werkstress een issue is
     1. Hoe HR werkstress kan wegnemen
    1. Verzuim verminderen
     1. Interventie expert
    1. Overzicht artikelen
     1. 5 misverstanden over ouderen op het werk
     1. Adviseurs over inzetbaarheid en vitaliteit
     1. Gezondheid van oudere werknemers
     1. Investeren in gezondheid 2018
     1. Kosteloos advies over gezondheid
     1. Overleg met mantelzorgers over werk
     1. Wat Desso doet om medewerkers gezond te houden
     1. Wat Engie doet om medewerkers gezond te houden
     1. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Desso opgeleverd
     1. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Engie opgeleverd
     1. 3 tips om ouderen gezond en inzetbaar te houden
     1. Hoe een gezondheidsplan de inzetbaarheid verhoogt bij DSV
     1. Nederlandse multinational duurzame inzetbaarheid
    1. Aanmelden zakelijke nieuwsbrief
   1. Zorg verzekeren
    1. Collectieve zorgverzekering
     1. Offerte aanvragen
    1. Expat Health Service
    1. Interventieverzekering
     1. Offerte aanvragen
    1. Artikelen
     1. Waarom in het voorjaar al over collectieve zorgverzekering nadenken
     1. Haal meer uit uw collectieve zorgverzekering
     1. Waarom aanvullende verzekeringen goed zijn
     1. Voordelen van zoveel mogelijk deelnemers aan een collectiviteit
     1. Budgetpolis
     1. Hoe HR en verzekeraar komen tot afspraken op maat
     1. Hoe u uw zorgpremie scherp houdt
     1. Zonder gedoe een nieuwe collectiviteit
     1. Waar basisverzekeringen in kunnen verschillen
   1. Contact
   1. Downloads
   1. In gesprek met CZ over duurzame inzetbaarheid
   1. Zorgdiensten
    1. Gezond werken test
    1. Fitcheck
    1. De gezonde werkplek
   1. MKB
    1. Collectieve zorgverzekering
     1. Afsluiten
     1. Voordelen
    1. Bel me terug
    1. Samen werken aan gezonde medewerkers
     1. Branches
      1. Agrarische sector
      1. Bouw
      1. Groot en Detailhandel
      1. Horeca
      1. Industrie
      1. Onderwijs
      1. Transport
      1. Zakelijke dienstverlening
      1. Zorg
     1. Mantelzorg en werk
     1. Vergroot de veerkracht van uw medewerkers
     1. Zorgeloos op vakantie
     1. Zorgcoach
      1. Werkt samen met de arbodienst
      1. Contact
    1. Contact
  1. ZZP
   1. Zorgverzekering
    1. Basisverzekeringen
    1. Aanvullende verzekeringen
    1. Tandartsverzekering
   1. Fit Check
   1. Het verhaal van Esmie
   1. Het verhaal van Frank
   1. Het verhaal van Tessa
   1. Zorgcoach
    1. Contact
   1. Contact
   1. AOV
   1. Gezondheidslijn
   1. Whitepaper
   1. Veelgestelde vragen
  1. Intermediair
   1. Bedrijfszorg van CZ
    1. Bedrijfszorg
     1. Hoe we u helpen
     1. Onze samenwerking met HumanCapitalCare
     1. Onze visie op bedrijfszorg
   1. Meerwaarde van samenwerking
    1. Samenwerken met CZ
   1. Offerte aanvragen
   1. Producten en diensten
    1. Zorgverzekeringen
     1. CZ doet meer voor werkgevers
   1. Contact
  1. Zorgaanbieder
   1. Zorgaanbieders
    1. Paramedische zorg
     1. Fysiotherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Selectieve inkoop
        1. Inkoopbeleid fysiotherapie voor patienten met bekkenbodemklachten
        1. Inkoopbeleid fysiotherapie voor patienten met lymfevataandoeningen oedeem
        1. Inkoopbeleid fysiotherapie Claudicatio intermittens
       1. Akkoordverklaring
       1. Fysiotherapie op school
        1. Volledig behandeltraject op school
        1. Structureel behandelen op school
       1. Beheersmodel
       1. Aanpassing en toelichting responspercentage PREM
       1. Plus afspraken
      1. Overeenkomst
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst fysiotherapie
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Logopedist
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Logopedie op school
        1. Volledig behandeltraject op school
        1. Structureel behandelen op school
       1. Kwaliteitstoets
        1. Vrijwillige kwaliteitstoets
        1. Verplichte kwaliteitstoets
      1. Overeenkomst
       1. Overeenkomst aanvragen
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst vrijgevestigde en Wlz
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Ergotherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Ergotherapie op school
        1. Structureel behandelen op school
        1. Volledig behandeltraject op school
      1. Overeenkomst
       1. Overeenkomst aanvragen
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst ergotherapie
       1. Overeenkomst ergotherapie wijzigen
      1. Declareren
     1. Dietist
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
      1. Overeenkomst
       1. Overeenkomst aanvragen
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst vrijgevestigde en Wlz
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Oefentherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Akkoordverklaring
       1. Beheersmodel
       1. Oefentherapie op school
        1. Gehele behandelreeks op school
        1. Structureel behandelen op school
       1. Plus afspraken
      1. Overeenkomst
       1. Overeenkomst aanvragen
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst vrijgevestigde en Wlz
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Huidtherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
       1. Akkoordverklaring
      1. Overeenkomst
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst huidtherapie en Wlz
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
     1. Podotherapeut
      1. Beleid
       1. Inkoopbeleid
      1. Overeenkomst
       1. Aanvraagprocedure overeenkomst voetzorg
       1. Overeenkomst wijzigen
      1. Declareren
      1. Contact
     1. Spiegelinformatie
     1. Selectief inkoopbeleid ziekte van Parkinson
     1. Contact
    1. GGZ
     1. Alle downloads
     1. Contact
     1. Contractering
     1. Contracteringsbeleid
     1. Declareren
     1. Omzetmaximum GGZ
     1. Selectieve inkoop
     1. Tarieven
    1. Huisartsenzorg
     1. Huisarts
      1. Declareren
      1. Overige downloads
       1. Aanvullende prestaties
       1. M en I verrichtingen
       1. POH GGZ
       1. POH somatiek
      1. Contact
      1. Contact met zorginkoper
      1. Overeenkomst afsluiten
      1. Overeenkomsten
      1. Palliatieve zorg en de rol van de huisarts
      1. Wondzorg en de rol van de huisarts
     1. Huisartsenpost
      1. Beleid
      1. Declareren
      1. Downloads
      1. Contact over huisartsenpost
     1. Multidisciplinaire zorg
      1. Inkoopbeleid
      1. Multidisciplinaire zorgprogrammas
      1. Overeenkomsten
      1. Contact
     1. Wijkverpleging
      1. Beleid
      1. Contactgegevens
      1. Contractering nieuwe zorgaanbieders
      1. Declareren
      1. Palliatieve zorg en de rol van de wijkverpleegkundige
      1. Wondzorg en de rol van de wijkverpleegkundige
      1. Medisch specialistische verpleging thuis
     1. Eerstelijnsverblijf
      1. Declareren
      1. Beleid en inkoop
      1. Contact
     1. Eerstelijnsdiagnostiek
     1. Geintegreerde eerstelijnszorg
    1. Geboortezorg
     1. Contact
     1. Declareren
     1. Downloads
     1. Overeenkomst aanvragen
    1. Hulpmiddelen
     1. Contractering
      1. Contractering 2018
      1. Digitaal contracteren
      1. Contractering 2017
      1. Contractering 2016
     1. Declareren met overeenkomst
      1. Declareren zonder overeenkomst
      1. Natura of restitutie
      1. Codering en tarieven
     1. Wijzigen gegevens
     1. Downloads
     1. Akkoordverklaring
     1. Beoordeling verbandhulpmiddelen
     1. Wondzorg en de rol van hulpmiddelenleveranciers
     1. Contact duurzame hulpmiddelen
     1. Contact verbruikshulpmiddelen
    1. Farmacie
     1. Preferentiebeleid geneesmiddelen
     1. Medicatiebeoordeling
     1. Declareren
      1. Declaraties bereidingen
     1. Downloads
     1. Aanvragen akkoordverklaring
     1. Aanvragen overeenkomst
     1. Contact over declaraties
     1. Contact over medische beoordelingen en akkoordverklaringen
     1. Contact over uw praktijk of medische inhoud
     1. Contact over zorginkoop
    1. Medisch specialistische zorg
     1. Contractering
     1. Downloads
     1. Palliatieve zorg en de rol van de medisch specialist
     1. Wondzorg en de rol van ziekenhuizen en medisch specialisten
     1. Geriatrische revalidatiezorg
     1. Akkoordverklaringen
     1. Declareren
      1. Medisch specialistische zorg
      1. Geriatrische revalidatiezorg
      1. Niet gecontracteerd
     1. Contact MSZ
     1. Contact GRZ
    1. Mondzorg
     1. Implantologie
     1. Kaakchirurgie
     1. Preventie
     1. Tandprothetici
     1. Nieuwe overeenkomst aanvragen
      1. Overeenkomst angsttandarts
      1. Overeenkomst implantologie
      1. Overeenkomst jeugdtandverzorging
      1. Overeenkomst preventie
      1. Overeenkomst tandprothetici
     1. Tarieven
     1. Akkoordverklaring
     1. Declareren
     1. Downloads
     1. Contact
    1. Vervoer
     1. Declareren
      1. Servicebureaus
      1. Voorwaarden
     1. Akkoordverklaring
     1. Beleid
      1. Aanmelden en wijzigen zorgaanbieder
      1. Afspraken zorggarantie
      1. Inrichtingseisen rolstoelvervoer
      1. Inrichtingseisen taxivervoer
      1. Wet en regelgeving
     1. Contact
    1. Alternatieve zorg
     1. Declareren
     1. Beleid
    1. Persoonlijke verzorging
     1. Contact
     1. Voetzorgverlener
      1. Beleid diabetische voetzorg
       1. Gegevens wijzigen
      1. Vergoedingenbeleid voetzorg
      1. Declareren
     1. Schoonheidsspecialist
      1. Declareren
      1. Beleid
       1. Gegevens wijzigen
    1. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
     1. Contact
     1. Declareren
    1. Stoppen met roken
    1. Controles
   1. Best doctors twee weten meer dan een
   1. Samen de controle op complexe wonden
   1. Samen werken aan betere palliatieve zorg
    1. Centrale zorgverlener thuis
    1. Samenspel formele en informele zorg
    1. Specialistische kennis
    1. Samenwerking tussen professionals
    1. Wilsverklaring
    1. Zorg in de laatste levensfase
   1. Samen werken aan toekomstbestendige dementiezorg
    1. Inzicht in dementienetwerk met netwerk reviewscan
   1. Samenloop
   1. Waardegedreven contractering werkt echt
   1. Samen aan de slag voor betere wondzorg
    1. Integrale wondzorgketen leidt tot betere wondzorg
   1. Samen Beslissen
    1. Interview met Bernhoven
    1. Samen beslissen in de praktijk
   1. Zorginkoopbeleid
    1. Visie op zorginkoop
     1. Zorginkoop op kwaliteit en kosten
     1. Waarom selectieve zorginkoop
    1. Visie op kwaliteit
    1. Patientparticipatie
    1. Zorginnovatie
     1. Uw idee over zorginnovatie
      1. Advies
    1. Regioregie
   1. Zorginkoopbeleid 2018
   1. Contact
    1. Contactgegevens
    1. Veelgestelde vragen overzicht
   1. CZ groep en labels
   1. CZ logo aanvragen
   1. Gegevens mijn zorgaanbod aanpassen
   1. Delta Lloyd wordt Nationale Nederlanden
  1. Over CZ
   1. Wie wij zijn
    1. Profiel
    1. Bestuur en organisatie
     1. Ledenraad
     1. Raad van Bestuur
     1. Raad van Commissarissen
    1. Jaarverslagen
     1. CZ Jaarcijfers in beeld
     1. Jaarcijfers basisverzekering 2014
     1. Jaarcijfers basisverzekering 2015
     1. Jaarcijfers basisverzekering 2016
     1. Jaarcijfers basisverzekering 2017
     1. SFCR rapportages
     1. Zo voegt CZ waarde toe voor klant en maatschappij
    1. Klantonderzoek
   1. Maatschappij
    1. CZ Fonds
    1. Beleggingen
    1. Dit doet CZ tegen fraude
    1. Kwaliteit van zorg
     1. Afspraken met zorgverleners
      1. Waarom we sommige zorg selectief inkopen
      1. Alternatieve zorg
      1. Eerstelijnsverblijf
      1. Farmacie
      1. Geboortezorg
      1. Geriatrische revalidatiezorg
      1. GGZ
       1. Ernstige eetstoornis
        1. Beoordelingen
       1. Ernstige persoonlijkheidsstoornis
        1. Beoordelingen
      1. Huisartsenzorg
      1. Hulpmiddelen
       1. Oogplakboek
      1. Medisch specialistische zorg
       1. Bariatrie
       1. Borstkanker
       1. Langdurige infectie na heup of knieprothese
       1. Mohs chirurgie
       1. Schisis
      1. Mondzorg
       1. Gewoon gaaf
      1. Paramedische zorg
       1. Bekkenbodemklachten
       1. Etalagebenen PAV
       1. Lymfoedeem
       1. Parkinson
      1. Voetzorg
      1. Wijkverpleging
      1. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
      1. Zittend ziekenvervoer
      1. Zorg in de laatste levensfase
     1. Belang goede wondzorg
     1. De next step in samen beslissen
     1. Patientparticipatie
      1. Wat levert Patientparticipatie op
      1. Vragen van Zorgbelang
      1. Vragen van Stichting Sarcomen
      1. Samenwerken met patienten
     1. Samen beslissen in ziekenhuis Bernhoven
     1. Samen verbeteren we de zorg voor mensen met dementie
      1. Toekomstbestendige dementiezorg
     1. Samen werken aan de implementatie van e health
   1. CZ Fonds
    1. Project aanmelden
    1. Hier doen we het voor
     1. MijnParkinsoncoach
     1. Connect4Cancer
     1. Diabetes in Parkstad versterkt
     1. Doelgerichtere behandeling borstkanker
     1. Een terugblik op 2017
     1. Nieuwe zorgstandaard jongeren met dementie
     1. Sneller diabetische retinopathie herkennen
     1. Projecten
      1. Onderzoeksprojecten
      1. Zorgprojecten
    1. CZ Verwenzorgprijs
    1. CZ Zorgprijs
     1. Zorgprijs aanmelden
    1. Stappenplan
     1. Doe de QuickScan
     1. CZ Fonds project aanmelden
     1. Project toekennen
     1. Project verantwoorden
    1. Over het Fonds
    1. Contact
   1. Uitstekende zorgverzekering
    1. Keurmerk klantgericht verzekeren
   1. Woordvoering en contact voor de pers
   1. Nieuws
    1. 2018
     1. Beleggingen in de farmaceutische industrie
     1. Bestuursvoorzitter CZ bij werkbezoek Koningin Maxima Schuldenlab070
     1. Betere samenwerking nodig voor zelfstandig wonende ouderen
     1. CZ onderzoek naar toegevoegde waarde thuismonitoring ouderen
     1. CZ stimuleert mogelijkheid echografie bij de huisarts
     1. CZ zet volgende stap in verbetering kwaliteit prostaatkankerzorg
     1. CZ zoekt alternatief e Court
     1. EetJeBeter tijdens We Are Food 2018
     1. Gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ succesvol in gezamenlijke aanpak
     1. GGzE en CZ sluiten meerjarencontract voor versnellen ehealth
     1. Inspiratiesessie Redesign van zorgprocessen
     1. Inspiratiesessie redesign van zorgprocessen krijgt vervolg
     1. Jaarcijfers CZ boekt negatief resultaat
     1. Leefstijlcoaching verbetert gezondheid ook op lange termijn
     1. Opvallende versnelling in genezing complexe wond door andere werkwijze
     1. Oratie hoogleraar Maurits Kaptein over onderzoeksmethoden in de zorg
     1. Valse emails van het CJIB in omloop
     1. Veel mensen ervaren drempel om AED te gebruiken
     1. Werkgever heeft weinig grip op gezondheid werknemer
     1. Zorgverzekeraar CZ wil aandacht voor mens en milieuaspect bij toelating medicijnen
    1. 2017
     1. 3 miljoen voor validatie medicijn op maat
     1. Aanbieder Vincent van Gogh gaat zorg in de regio Limburg anders organiseren
     1. Beslis samen met uw arts over de behandeling van prostaatkanker
     1. Coaching op Leefstijl programma bewezen effectief
     1. Compliment voor de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
     1. CZ contracteert nieuwe integrale geboortezorgorganisaties
     1. CZ en Samen dementievriendelijk ontwikkelen training
     1. CZ groep verliest 88 miljoen euro op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen
     1. CZ houdt premiestijging beperkt
     1. CZ nauw betrokken bij nieuwe geboortezorg organisatie Annature Breda
     1. CZ ontdekt grote fraude met Thaise ziekenhuisfacturen
     1. CZ Robot Care Systems en tanteLouise doen praktijkervaring op met LEA
     1. CZ sluit meerjarencontract met Santeon ziekenhuizen
     1. CZ steunt logeerhuis voor mensen met psychiatrische aandoening
     1. CZ Stomydo en Medireva onderzoeken effect stomadouche
     1. CZ zet in op beter en lekkerder eten in het ziekenhuis
     1. Forse daling onnodig SEH bezoek Haagse ziekenhuizen
     1. Heyendael manifest voor betere en betaalbare zorg
     1. Hoe kunnen we probleemgezinnen helpen
     1. Lancering Health Impact Bond Sociaal Hospitaal
     1. Meer informatie na ZEMBLA over revalidatie instelling Ciran
     1. Oordeel rechtbank machtiging CZ revalidatiezorg is terecht
     1. Parkinson beter behandeld met gespecialiseerde fysiotherapie
     1. Radboud UMC en CZ werken samen aan innovatie
     1. Unieke samenwerking met het Institute for Positive Health
     1. Unieke samenwerking tussen Zorgbelangorganisaties en CZ
     1. Veere opent zelfregiecentrum voor ontwikkeling van kwetsbare burgers
     1. Vertrouwen in zorgverzekeraars fors toegenomen
     1. Wim van der Meeren lid van Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant
     1. Wondzorg Zeeland helpt patienten met complexe wonden
     1. Ziekenhuis Bernhoven en CZ geloven in nieuwe organisatie van ziekenhuiszorg
     1. Zuyderland en CZ onderzoeken mogelijkheden e health
    1. 2016
     1. Activiteiten op Wereld Alzheimer Dag
     1. CZ en Catharina Ziekenhuis winnen prijs voor innovatief contract
     1. CZ en Rode Kruis werken samen om levens te redden
     1. CZ groep houdt stijging zorgpremie beperkt
     1. CZ groep zette 576 miljoen euro in om premie 2016 te dempen
     1. CZ investeert met de Nierstichting in draagbare kunstnier
     1. CZ maakt afspraken over telebegeleiding bij hartfalen
     1. CZ nieuwe partner Tilburg Ten Miles
     1. CZ partner van DementieNL
     1. Hartstilstand weet wat u moet doen
     1. Kwaliteitsimpuls wondzorg goed voor 300 miljoen
     1. My Best Treatment naar een beter zorgpad longkanker
     1. Proactieve hulp voor klanten met schulden
     1. Zuyderland wordt het living Lab voor eHealth CZ
  1. Klantvoordeel
   1. Ooglaseren
   1. Boeken en tijdschriften
   1. Gezondheidsproducten
    1. Brillen en lenzen korting
    1. Kinderbrillen
    1. Medipoint
    1. Rollators
    1. Sporten met korting
   1. Ontspanning en reizen
    1. Voordelig naar de sauna
   1. Zorgdiensten
    1. Saar aan Huis
  1. Prinsjesdag 2017
  1. Formulieren
   1. Stuur uw vraag
   1. Aanvraag Mantelzorgproducten
   1. Bestel je 50 gratis condooms
   1. Denk mee met de Ledenraad
   1. Emailreeks Zorgadvies
   1. Klacht indienen
   1. Klacht indienen zorgverlener
   1. Stuur uw vraag aan CZ Fonds
  1. Privacy
   1. CZ en advertising trackers
  1. Als je de verschillen kent
   1. Onderzoek
   1. We helpen u kiezen
  1. Digitale begeleiding serviceapotheken
  1. Buitenlandwijzer
   1. Rekenvoorbeelden vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners geplande zorg
   1. C168 Zorgverzekering uw partner of ouder is een uitgezonden ambtenaar
  1. 18 jaar
  1. CZ Zorgverzekeringen