Akkoordverklaring aanvragen

Voor sommige behandelingen hebt u van ons toestemming nodig. Alleen dan krijgt u een vergoeding voor de behandeling. U kunt toestemming krijgen met een akkoordverklaring. Kijk hoe u deze kunt aanvragen.

Waarom heb ik toestemming nodig?

Van sommige zorg is niet duidelijk of deze bij de basisverzekering hoort of bij de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld bij nieuwe of experimentele behandelingen, bepaalde hulpmiddelen, ziekenvervoer of zorg in het buitenland. We beoordelen dit graag voordat u aan de behandeling begint. U hebt dan van tevoren zekerheid over uw vergoeding.

Vaak bij niet-gecontracteerde zorgverleners of leveranciers

Vaak hebt u een akkoordverklaring nodig als u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier. U kunt dit controleren bij de informatie over de vergoeding. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast kan het zijn dat u uw vergoeding voor een hulpmiddel van een niet-gecontracteerde leverancier niet in één keer ontvangt, maar dat u een aantal jaren achter elkaar een gedeeltelijke vergoeding krijgt als u jaarlijks aantoont dat u dit hulpmiddel nog gebruikt. U leest op de bevestiging van uw akkoordverklaring of dit voor uw hulpmiddel van toepassing is.

Wie kan een akkoordverklaring aanvragen?

U kunt zelf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Maar uw zorgverlener of leverancier mag dit ook doen.

Tip! Vraag de akkoordverklaring altijd aan voordat u de zorg krijgt of het hulpmiddel koopt of leent. Dan komt u niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan.

Zo vraagt u een akkoordverklaring aan

Stap 1. Gegevens verzamelen

Verzamel deze gegevens:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Relatienummer (deze vindt u op uw polisblad of uw Zorgpas)
 • Medische gegevens:
  • De verwijzing of voorschrift van uw arts
  • Een medische indicatie van uw arts
  • Bij een hulpmiddel: een offerte van de leveranciers
 • Extra gegevens: voor sommige akkoordverklaringen moet u meer meesturen. Dat kunt u controleren bij de informatie over de vergoeding.

Stap 2. Aanvraag versturen

Stuur ons de aanvraag met de gegevens.

Stap 3. Aanvraag in behandeling

Dit duurt maximaal 10 werkdagen.

Stap 4. Reactie

We sturen u de akkoordverklaring. Soms vragen we nog wat extra informatie bij u op.

Medische Beoordelingen