Vergoeding alternatieve geneesmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor alternatieve geneesmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Alternatieve geneesmiddelen zijn antroposofische en homeopathische geneesmiddelen en producten. Een alternatief geneesmiddel vergoeden wij als het aan deze 4 eisen voldoet:

  • het staat geregistreerd als homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel (uw arts of apotheek kan dit voor u controleren)
  • het is opgenomen in de Z-index (uw arts of apotheek kan dit voor u controleren)
  • het is voorgeschreven door een arts, tandarts, verloskundige of erkend alternatief zorgverlener
  • de geneesmiddelen zijn afgeleverd door een apotheek, apotheekhoudend huisarts of internetapotheek

Alternatieve geneesmiddelen zonder recept (zoals een zelfzorggeneesmiddel), of die geleverd zijn door een alternatief genezer, vergoeden wij niet.

Alleen onze aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen. Deze vergoeding geldt voor alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen samen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

In de meeste gevallen moet u zelf de rekening voorschieten. Daarna kunt u de rekening bij ons indienen.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener bij u in de buurt? Vind een geschikte zorgverlener.