Vergoeding anti-decubitus zitkussen en matras

Wat krijgt u vergoed voor een anti-decubitus zitkussen en matras? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een anti-decubitus zitkussen en matras vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding als u een doorligwond hebt of het risico loopt decubitus te ontwikkelen. De leverancier van uw keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

U betaalt alleen eigen risico voor het anti-decubitus zitkussen als u deze langer dan 26 weken nodig hebt. Het anti-decubitus matras wordt in bruikleen verstrekt en valt niet onder het eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor anti-decubitus matrassen of zitkussens:

U moet aan de leverancier een medische diagnose van uw arts laten zien. Uw arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig hebt. Ieder half jaar wordt gecontroleerd of het anti-decubitus matras nog voldoet. Hiervoor komt een speciale verpleegkundige vanuit de gecontracteerde leverancier bij u thuis.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier toe.

U leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen wordt uw eigendom als u dit langdurig nodig hebt. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met uw leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel in bruikleen niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven