Vergoeding anti-decubitus zitkussen en matras

Wat krijgt u vergoed voor een anti-decubitus zitkussen en matras? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Een anti-decubitus zitkussen en matras krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

U betaalt alleen eigen risico voor het anti-decubitus zitkussen als u deze langer dan 26 weken nodig heeft. Het anti-decubitus matras wordt in bruikleen verstrekt en valt niet onder het eigen risico.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.


Wat krijgt u vergoed?

Een anti-decubitus zitkussen en matras vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding als u een doorligwond hebt of het risico loopt decubitus te ontwikkelen. De leverancier van uw keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor anti-decubitus matrassen of zitkussens:

U moet aan de leverancier een medische diagnose van uw arts laten zien. Uw arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig hebt. Ieder half jaar wordt gecontroleerd of het anti-decubitus matras nog voldoet. Hiervoor komt een speciale verpleegkundige vanuit de gecontracteerde leverancier bij u thuis.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier toe.

U leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen wordt uw eigendom als u dit langdurig nodig hebt. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met uw leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel in bruikleen niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.