Vergoeding anti-decubitus zitkussen en matras

Wat krijgt u vergoed voor een anti-decubitus zitkussen en matras? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een anti-decubitus zitkussen en matras vergoeden wij uit de basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding als u een doorligwond hebt of het risico loopt decubitus te ontwikkelen. De leverancier van uw keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

U betaalt alleen eigen risico voor het anti-decubitus zitkussen. Het anti-decubitus matras valt niet onder het eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: anti-decubitus zitkussen en anti-decubitus matras.

U moet aan de leverancier een medische diagnose van uw arts laten zien. Uw arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig hebt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier toe.

U leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen wordt uw eigendom als u dit langdurig nodig hebt. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald door uw leverancier. De leverancier controleert elk half jaar of het materiaal nog past bij uw medische toestand.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice