Vergoeding aangepast bed

Wat krijgt u vergoed voor een aangepast bed? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u een diagnose voor verpleegzorg? Dan komt u in aanmerking voor een aangepast bed. Een aangepast bed kan ook noodzakelijk zijn voor mensen die daardoor zelfstandig blijven. 

Een aangepast bed en de eventueel benodigde, aan het bed gerelateerde hulpmiddelen, krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.  

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: bedden. Vragen over uw bed? Neem contact op met uw leverancier. Is uw bed van CZ voor 1-1-2017 geleverd? Dan kunt u met uw vragen terecht bij Kersten, bereikbaar per telefoon: (088) 500 59 99 of per e-mail: klantenservice@kerstengroep.nl.