Vergoeding uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik

Wat krijgt u vergoed voor uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Kunt u uw dagelijkse activiteiten tijdelijk niet zelf doen in verband met uw medische situatie? Dan kunt u gebruik maken van een aantal uitleenhulpmiddelen, zoals:

  • Toiletstoel
  • Bedtafel
  • Rolstoel
  • Douchestoel
  • Rugsteun

Het tijdelijk gebruik van deze uitleenhulpmiddelen wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. U hebt hiervoor een medische indicatie van een behandelend arts of (wijk/transfer) verpleegkundige nodig. Bekijk de complete lijst van uitleenhulpmiddelen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uw hulpmiddel? Vind een leverancier. Zoek op het uitleenhulpmiddel dat u nodig hebt.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

U leent dit hulpmiddel voor maximaal 26 weken. Hebt u het hulpmiddel langer of zelfs voortaan altijd nodig? Neem contact op met uw leverancier.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Meld aan uw leverancier of onze afdeling Medische Beoordelingen dat u uw hulpmiddel niet meer nodig hebt. Die wordt dan opgehaald.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven