Vergoeding uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik

Wat krijgt u vergoed voor uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Kunt u uw dagelijkse activiteiten tijdelijk niet zelf doen in verband met uw medische situatie? Dan kunt u gebruik maken van een aantal uitleenhulpmiddelen, zoals:

  • Toiletstoel
  • Bedtafel
  • Rolstoel
  • Douchestoel
  • Rugsteun

Het tijdelijk gebruik van deze uitleenhulpmiddelen wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. U hebt hiervoor een medische indicatie van een behandelend arts of (wijk/transfer) verpleegkundige nodig. Bekijk de complete lijst van uitleenhulpmiddelen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uw hulpmiddel? Vind een leverancier. Zoek op het uitleenhulpmiddel dat u nodig hebt.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

U leent dit hulpmiddel voor maximaal 26 weken. Hebt u het hulpmiddel langer of zelfs voortaan altijd nodig? Neem contact op met uw leverancier.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Meld aan uw leverancier of onze afdeling Medische Beoordelingen dat u uw hulpmiddel niet meer nodig hebt. Die wordt dan opgehaald.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven