Vergoeding uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik

Wat krijgt u vergoed voor uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Kunt u uw dagelijkse activiteiten tijdelijk niet zelf doen in verband met uw medische situatie? Dan kunt u gebruik maken van een aantal uitleenhulpmiddelen, zoals:

  • Toiletstoel
  • Bedtafel
  • Drempelhulp
  • Douchestoel
  • Rugsteun

Het tijdelijk gebruik van deze uitleenhulpmiddelen wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. U hebt hiervoor een voorschrift met medische indicatie van een behandelend arts of transferverpleegkundige nodig. Bekijk de complete lijst van uitleenhulpmiddelen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. U hebt hiervoor een voorschrift met medische indicatie van een behandelend arts of transferverpleegkundige nodig.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

U leent dit hulpmiddel voor maximaal 26 weken. Hebt u het hulpmiddel langer of zelfs voortaan altijd nodig? Neem contact op met uw leverancier.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Meld aan uw leverancier of onze afdeling Medische Beoordelingen dat u uw hulpmiddel niet meer nodig hebt. Die wordt dan opgehaald.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice