Vergoeding uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik

Wat krijgt u vergoed voor uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u een medische ingreep gehad waardoor u dagelijkse activiteiten tijdelijk niet zelf kunt doen? Dan krijgt u een volledige vergoeding vanuit uw basisverzekering voor uitleenhulpmiddelen, zoals:

  • Toiletstoel
  • Bedtafel
  • Drempelhulp
  • Douchestel
  • Rugsteun

Bekijk de complete lijst van uitleenhulpmiddelen.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

U leent dit hulpmiddel voor maximaal 26 weken. Hebt u het hulpmiddel langer of zelfs voortaan altijd nodig? Neem contact op met uw leverancier.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Meld aan uw leverancier of onze afdeling Medische Beoordelingen (013) 594 93 28 dat u uw hulpmiddel niet meer nodig hebt. Die wordt dan opgehaald.