Vergoeding beeldschermloep

Wat krijgt u vergoed voor een beeldschermloep? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

De beeldschermloep is een hulpmiddel voor slechtzienden die alleen met dit toestel kunnen lezen. Een beeldschermloep wordt vergoed uit uw basisverzekering.

Het apparaat wordt vergoed als u niet met een eenvoudiger hulpmiddel kunt lezen. U krijgt een beeldschermloep altijd te leen. De oogarts stelt de medische diagnose vast. De oogarts of het visueel adviescentrum beschrijft de beperkingen en geeft daarbij aan wat voor soort voorziening u nodig hebt. U kunt kiezen uit een vaste of mobiele beeldschermloep. Het is niet mogelijk beide te krijgen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een beeldschermloep? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij de medische diagnose van uw behandelend arts en een offerte van de leverancier toe.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar we afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven