Vergoeding begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Wat krijgt u vergoed voor een begeleidingsgesprek voor een nieuw geneesmiddel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Het begeleidingsgesprek voor een nieuw geneesmiddel is de uitleg die uw apotheek geeft als u een nieuw medicijn gaat gebruiken, een medicijn gaat gebruiken dat u langer dan 12 maanden niet hebt opgehaald bij de apotheek of een vervangend medicijn met een andere werkzame stof gaat gebruiken. Lees meer over de begeleidingsgesprekken.

Een begeleidingsgesprek voor een nieuw geneesmiddel wordt vergoed uit uw basisverzekering. Het begeleidingsgesprek krijgt u vergoed als het medicijn is voorgeschreven door een arts en voor vergoeding in aanmerking komt.

Heeft de apotheek die uw medicijn levert een contract met ons? Dan vergoeden we 100% van de kosten. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Heeft de apotheek die uw medicijn levert geen contract met ons? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Haalt u een medicijn dat niet vergoed wordt? Dan worden de kosten voor het begeleidingsgesprek ook niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: apotheek of geneesmiddelen.