Vergoeding bevalling ziekenhuis met medische indicatie

Wat krijgt u vergoed voor een bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een kindje. Soms moet de bevalling op indicatie van uw arts plaatsvinden in het ziekenhuis. Maar u kunt er ook zelf voor kiezen om in het ziekenhuis te bevallen. De bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie krijgt u 100% vergoed uit de basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een ziekenhuis gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Meestal kiest u samen met uw verloskundige uw ziekenhuis. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis.

Hoe snel kunt u terecht bij: geboortezorg?

Bij acute verloskunde moet er binnen 45 minuten een ambulance aanwezig zijn. Binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose start de benodigde medische hulp.

CZ Klantenservice