Vergoeding bevalling ziekenhuis met medische indicatie

Wat krijgt u vergoed voor een bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een kindje. Soms moet de bevalling op indicatie van uw arts plaatsvinden in het ziekenhuis. Maar u kunt er ook zelf voor kiezen om in het ziekenhuis te bevallen. De bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie krijgt u 100% vergoed uit de basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een ziekenhuis gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Meestal kiest u samen met uw verloskundige uw ziekenhuis. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis.

Hoe snel kunt u terecht bij: geboortezorg?

Bij acute verloskunde moet er binnen 45 minuten een ambulance aanwezig zijn. Binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose start de benodigde medische hulp.

Nog vragen? We zijn er voor u