Vergoeding bevalling ziekenhuis zonder medische indicatie

Wat krijgt u vergoed voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een poliklinische bevalling is een bevalling in het ziekenhuis onder begeleiding van uw eigen verloskundige, zonder medische indicatie. U krijgt voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie € 211,- (was € 208,- in 2017) vergoed uit uw basisverzekering.

Deze vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Heeft het ziekenhuis waar u gaat bevallen geen contract met ons? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

Voor een poliklinische bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie geldt in 2018 een eigen bijdrage van € 347,81. (was in 2017 € 341,31). Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage. 

Voor een poliklinische bevalling in een ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis. Wilt u weten wat de eigen bijdrage is? Bel dan met CZ Geboortezorgadvies.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest in overleg met uw verloskundige het ziekenhuis. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis.

Hebt u nog vragen? Stel deze dan aan de medewerkers van CZ geboortezorgadviseurs op 088 555 77 55.

Hoe snel kunt u terecht?