Vergoeding bevalling zonder medische indicatie in ziekenhuis of geboortecentrum

Wat krijgt u vergoed voor een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een poliklinische bevalling is een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum onder begeleiding van uw eigen verloskundige, zonder medische indicatie. U krijgt voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie in 2019 € 215 per dag vergoed uit uw basisverzekering. 

U krijgt deze vergoeding als u naar een ziekenhuis of geboortecentrum gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

Voor een poliklinische bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie geldt in 2019 een eigen bijdrage van € 357,84. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage. 

Voor een poliklinische bevalling in een ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis. Wilt u weten wat de eigen bijdrage is? Bel dan met CZ Geboortezorgadvies.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest in overleg met uw verloskundige het ziekenhuis of geboortecentrum. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis of geboortecentrum.

Hebt u nog vragen? Stel deze dan aan onze Geboortezorgadviseurs.

Hoe snel kunt u terecht bij: geboortezorg?

Bij acute verloskunde moet er binnen 45 minuten een ambulance aanwezig zijn. Binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose start de benodigde medische hulp.

CZ Geboortezorgadvies

Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? Bel onze geboortezorgadviseurs.