Vergoeding bevalling zonder medische indicatie in ziekenhuis of geboortecentrum

Wat krijgt u vergoed voor een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een poliklinische bevalling is een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum onder begeleiding van uw eigen verloskundige, zonder medische indicatie. U krijgt voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie in 2020 € 219 per dag vergoed uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een ziekenhuis of geboortecentrum met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar ziekenhuis of geboortecentrum zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

Voor een poliklinische bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie geldt in 2020 een eigen bijdrage van € 362,31. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage.

Voor een poliklinische bevalling in een ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis. Wilt u weten wat de eigen bijdrage is? Bel dan met CZ Geboortezorgadvies.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest in overleg met uw verloskundige waar u wilt bevallen. U kunt terecht bij een ziekenhuis of een geboortecentrum met een contract voor bevallingen:

Hebt u nog vragen? Stel deze dan aan onze Geboortezorgadviseurs.

Geboortezorg: hoe snel kunt u terecht?

Bij acute verloskunde moet er binnen 45 minuten een ambulance aanwezig zijn. Binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose start de benodigde medische hulp.

CZ Geboortezorgadvies

Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? Bel onze geboortezorgadviseurs.