Vergoeding bladomslagapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor bladomslagapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Bladomslagapparatuur helpt een bladzijde om te slaan. Bijvoorbeeld door een arm met een plakstrip die wordt geactiveerd door een zuigblaas of licht bedienbare blaasbalgschakelaar, of met individueel aangepaste schakelaars of een Gewa-infraroodomgevingsbediening. Bladomslagapparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Deze vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico. .

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: bladomslagapparatuur.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Met de aanvraag stuurt u mee: de medische diagnose van uw arts waarin uw lichamelijke beperkingen en de benodigde voorziening staan, en een offerte van uw leverancier. Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent dit hulpmiddel. Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.