Vergoeding bladomslagapparatuur

Wat krijgt u vergoed voor bladomslagapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Bladomslagapparatuur helpt een bladzijde om te slaan. Bijvoorbeeld door een arm met een plakstrip die wordt geactiveerd door een zuigblaas of licht bedienbare blaasbalgschakelaar, of met individueel aangepaste schakelaars of een Gewa-infraroodomgevingsbediening. Bladomslagapparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor bladomslagapparatuur? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Met de aanvraag stuurt u mee: de medische diagnose van uw arts waarin uw lichamelijke beperkingen en de benodigde voorziening staan, en een offerte van uw leverancier. Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

U leent dit hulpmiddel. Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan onze afdeling Medische Beoordelingen. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven