Vergoeding blindengeleidehond

Wat krijgt u vergoed voor een blindengeleidehond? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een blindengeleidehond helpt u bij uw mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijke verkeer. U hebt een indicatie voor een blindengeleidehond als u blind bent of zo slechtziend dat u een hond nodig hebt.

De medische indicatiestelling moet gebeuren door de Stichting Visio of Stichting Bartiméus. Voor doof blinde verzekerden verricht Kentalis de indicatiestelling. De blindengeleidehondenschool geeft de praktische indicatiestelling.

Een blindengeleidehond krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de blindengeleidehond. Die tegemoetkoming is in 2024 maximaal € 1.100.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

U betaalt alleen eigen risico over de tegemoetkoming.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een blindengeleidehond? Vind een leverancier bij u in de buurt.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose en praktische indicatiestelling mee.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een leverancier die lid is van de IGDF (International Guide Dog Federation).
  • Gediplomeerde leveranciers. Een leverancier moet beschikken over een instructeur die een afgeronde opleiding tot instructeur blindengeleidehonden bij een IGDF aangesloten hondenschool (in binnen- of buitenland) heeft gevolgd.  
  • Een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Als de blindengeleidehond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, dan kunt u een verzoek indienen voor een nieuwe blindengeleidehond.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven