Vergoeding blindengeleidehond

Wat krijgt u vergoed voor een blindengeleidehond? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een blindengeleidehond helpt u bij uw mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijke verkeer. U hebt een indicatie voor een blindengeleidehond als u blind bent of zo slechtziend dat u een hond nodig hebt.

De medische indicatiestelling moet gebeuren door de Stichting Visio of Stichting Bartiméus. De blindengeleidehondenschool geeft de praktische indicatiestelling.

Een blindengeleidehond krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de blindengeleidehond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.044,-.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: blindengeleidehonden.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose en praktische indicatiestelling mee.

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een zorgaanbieder die lid is van de IFGDSB (International Federation of Guide Dog Schools for the Blind).
  • Gediplomeerde leveranciers. Een leverancier moet beschikken over een instructeur die een afgeronde Opleiding tot instructeur blindengeleidehonden bij een IF aangesloten hondenschool (in binnen- of buitenland) heeft gevolgd.
  • Een blindengeleidehond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen.
  • Een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Als de blindengeleidehond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, dan kunt u een verzoek indienen voor een nieuwe blindengeleidehond.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen